Innowacyjna koncepcja operacyjna opracowana przez zespół dra Janusza Jaworowskiego doceniona na świecie
 

Innowacyjna koncepcja operacyjna opracowana przez zespół dra Janusza Jaworowskiego doceniona na świecie

Zespół naukowo-badawczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem dra Janusza Jaworowskiego opracował innowacyjną koncepcję komputerowego wspomagania złożonej rekonstrukcji żuchwy, mikrochirurgicznym płatem kości strzałkowej. Ten znaczący wkład w rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej, opublikowany został w kwietniowym numerze prestiżowego czasopisma Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery.

Publikacja zatytułowana „Navigation-guided fibula free flap for mandibular reconstruction: A proof of concept study.” przedstawia innowacyjną koncepcję komputerowego wspomagania złożonej rekonstrukcji żuchwy mikrochirurgicznym płatem kości strzałkowej. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery zaliczany jest do trójki najbardziej opiniotwórczych czasopism z zakresu chirurgii plastycznej na świecie. Publikowane są w nim jedynie najbardziej innowacyjne i wartościowe doniesienia naukowe przygotowane przez najlepszych specjalistów. Rangę osiągnięcia zespołu dr Jaworowskiego potęguje fakt, iż wspomniany artykuł został wyróżniony przez Radę Redakcyjną czasopisma przez co dostąpił zaszczytu promocji okładki kwietniowego wydania. Osiągnięcie to stanowi ewenement w skali polskiej chirurgii plastycznej, podkreślające jednocześnie rozległą wiedzę i doświadczenie dr Jaworowskiego w zakresie operacji rekonstrukcyjnych twarzoczaszki.