Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn
 

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn i uszkodzenia sprężystego skóry z zastosowaniem autologicznych świeżych i bankowanych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej w ramach projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”
(więcej…)

Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych  testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek
 

Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych  testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek

Głównym celem projektu jest postęp w stosowaniu komórek macierzystych izolowanych z tłuszczu (ADSC) w medycynie regeneracyjnej. Projekt będzie realizowany dwutorowo. W ścieżce „z laboratorium do kliniki” wykorzystamy posiadane umiejętności do przygotowania ADSC do zaplanowanych w projekcie prób klinicznych: w leczeniu stopy cukrzycowej i w medycynie estetycznej (pacjenci z bliznami i objawami starzenia się skóry). W ścieżce „z laboratorium do usługi bankowania i innowacji w przygotowaniu komórek do aplikacji” planujemy przygotowanie do wdrożenia usługi bankowania ADSC obejmującej indywidualną charakterystykę potencjału różnicowania każdej zdeponowanej populacji komórek.

(więcej…)

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo
 

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznie, opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości, w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię.

(więcej…)