Czego mogę się spodziewać po operacji korekcji ginekomastii?
 

Czego mogę się spodziewać po operacji korekcji ginekomastii?

Pacjenci pozostają przez dobę po zabiegu w Klinice pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego. Odwiedziny są możliwe po ustaleniu z lekarzem operatorem. Po uruchomieniu przez zespół rehabilitacyjny, zbadaniu oraz wyedukowaniu przez lekarza specjalistę, pacjent wypisywany jest do domu.

Ból występujący po zabiegu utrzymuje się przez kilka dni podczas których stosować należy zalecone leki przeciwbólowe. Przez minimum 6 tygodni, zaczynając już od dnia operacji, konieczne jest noszenie specjalnej kamizelki modelującej klatkę piersiową. Tkliwość i obrzęk klatki piersiowej może utrzymywać się przez okres 1-2 tygodni. Finalny kształt klatki piersiowej uzyskuje się, w zależności od rozległości ginekomastii, po upływie 6-10 tygodni.