Czy zabieg korekcji uszu jest odpowiedni dla mnie?
 

Czy zabieg korekcji uszu jest odpowiedni dla mnie?

Istnieje wiele technik chirurgicznych służących poprawie wyglądu uszu. Umożliwiają one m.in. korektę odstających małżowin, zmniejszenie rozmiaru czy stopnia asymetrii a także poprawę deformacji, jak np. ucho zwinięte czy zwisające. Plan leczenia operacyjnego musi być ściśle dopasowany do konkretnego przypadku.

Dlatego też, kluczową rolę w doborze najlepszej, spersonalizowanej strategii postępowania odgrywa wizyta konsultacyjna, podczas której chirurg plastyczny zapoznaje się z oczekiwaniami pacjenta oraz dokładnie analizuje zarówno wygląd uszu, jak również proporcje twarzy.

Otoplastykę można wykonać zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Małżowina uszna w 5 roku życia uzyskuje około 80% swojego ostatecznego rozmiaru. Uważa się, że po przekroczeniu tego progu wiekowego ingerencje chirurgiczne na uchu nie prowadzą do zaburzenia jego rozwoju.

Korekcja odstających małżowin usznych wykonywana jest zwykle u dzieci w wielu szkolnym
(8-14 rok życia). Kiedy chrząstka jest „młoda” a przez to elastyczna, podatna na formowanie a uraz emocjonalny spowodowany wyglądem niedokonany.

W Klinice Timeless, zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami nie wykonujemy operacji korekcyjnej uszu wyłącznie na prośbę rodziców. Każdorazowo wymagane jest wyrażenie woli poddania się zabiegowi przez młodego pacjenta.

Do naszej Kliniki coraz częściej zgłaszają się osoby dorosłe chcące poprawić wygląd swoich uszu. Dotyczy to zarówno korekty odstawania małżowin, zniwelowania ich niesymetryczności czy naprawie deformacji.