Kiedy można wykonać chirurgiczną korektę wyglądu blizny?
 

Kiedy można wykonać chirurgiczną korektę wyglądu blizny?

Gojenie rany jest procesem trzyetapowym, rozciągniętym w czasie. Ostatnią, i zarazem najdłuższą fazę stanowi etap maturacji blizny, zwany również okresem jej dojrzewania. Podczas tego etapu struktura blizny ulega przebudowie i zyskuje wytrzymałość mechaniczną. Finalny wygląd blizny jest rezultatem właśnie tego procesu.

Przyjmuje się, że etap ten trwa około 11 miesięcy od momentu pierwotnego urazu i właśnie po tym czasie wskazane jest podejmowanie ingerencji chirurgicznych w postaci plastyki blizny czy też jej wycięcia i ponownego zszycia tkanek.