Postępowanie po zabiegu chirurgicznej korekty wyglądu blizny?
 

Postępowanie po zabiegu chirurgicznej korekty wyglądu blizny?

Każda interwencja chirurgiczna prowadzi do powstania blizn. Dotyczy to również zabiegów operacyjnych mających na celu korekcję jej wyglądu. Dla uzyskania zadowalającego rezultatu końcowego terapii, konieczna jest współpraca pacjenta z chirurgiem plastycznym.

Okres dojrzewania blizny trwa około 11 miesięcy. Jest to czas w którym pacjent ma realny wpływ na jej ostateczny wygląd poprzez wypełnianie zaleceń określonych w opracowanym przez klinikę protokole pielęgnacji blizn pooperacyjnych.