Adrianna Majdanik

Adrianna Majdanik

– absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ze stopniem licencjata na kierunku Elektroradiologia.

W Timeless Chirurgia Plastyczna oprócz stanowiska rejestratorki medycznej obsługuje również Tomograf Komputerowy CBCT i VEXTRA XT. Obecnie kontynuuje naukę na drugim stopniu magisterskim.