Dr n. med. Ilja Dzierżyński

Dr n. med. Ilja Dzierżyński

– specjalista chirurgii plastycznej, onkologicznej i ogólnej z ponad 15-letnim stażem pracy

Dr n. med. Ilja Dzierżyński specjalizuje w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej kształtujących sylwetkę: abdominoplastyce, plastyce ramion i ud, liposukcji VASER lipo, liposukcji high definition – rzeźbieniu sportowej sylwetki; operacjach plastycznych i rekonstrukcyjnych piersi: mastopeksji, plastyce piersi i brodawek, powiększaniu piersi implantami.

Dr n. med. Ilja Dzierżyński posiada duże doświadczenie w zabiegach z zakresu chirugii ręki (w tym w zabiegach replantacyjnych), mikrochirurgii (zabiegach rekonstrukcyjnych, odtworzenia funkcji ręki, zaopatrzenia dużych ubytków ciała, kończyn, twarzy, szyi płatami wolnymi), chirurgii oparzeniowej, onkologicznej i ogólnej. Jest autorem licznych prac naukowych o tematyce chirurgii plastycznej.

Dr n. med. Ilja Dzierżyński (ilya Dziarzhynski) ukończył Wydział Lekarski na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Mińsku. Na Białorusi uzyskał tytuł specjalisty w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i neurochirurgii. Pracował w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Odtwórczej z pododdziałem Neurochirurgii w Państwowym Naukowo-Badawczym Centrum Onkologii i Radiologii im. Aleksandrowa.

Ukończył studia doktoranckie pod kierownictwem prof. W. Podgajskiego – konsultanta krajowego w zakresie chirurgii plastycznej na Białorusi i obronił pracą doktorską o temacie: „Autotransplantacja tkanek unaczynionych w leczeniu powikłanych form przewlekłego zapalenia kości.” W 2013 nostryfikował dyplom lekarza w Bydgoszczy. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbywał we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny – konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej. Państwowy egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał z wynikiem bardzo dobrym.

Działalność naukowo-dydaktyczna.

Dr n. med. Ilja Dzierżyński jest współorganizatorem i wykładowcą kursów na nieutrwalonych preparatach tkankowych dla lekarzy specjalizacji zabiegowych z zakresu zaopatrywania chirurgicznego i mikrochirurgicznego urazów tkanek miękkich kończyny górnej prowadzonych w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, wykładowcą w Katedrze Chirurgii Białoruskiej Państwowej Akademii Medycznego Kształcenia Podyplomowego (BPAMKP).

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej;
Członek Białoruskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych; Członek Białoruskiego Towarzystwa Onkologów; Członek Republikańskiej Rady Młodych Naukowców – przewodniczący sekcji Chirurgii.