Dr n. med. Piotr Pietruski

Dr n. med. Piotr Pietruski

– specjalista chirurgii plastycznej

Dr Piotr Pietruski specjalizuje się zarówno w chirurgii estetycznej jak i rekonstrukcyjnej, w tym chirurgii ręki.

Szczegółowe informacje o osiągnięciach i działalności naukowo-badawczej doktora Pietruskiego można znaleźć na jego oficjalnej stronie – drpietruski.com.

W 2011 roku ukończył II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie nostryfikował dyplom medyczny w Stanach Zjednoczonych. Wyróżniony przez Okręgową Izbę Lekarską za wysoki wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbywał w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Barlickiego w Łodzi oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej Szpitala Prof. W. Orłowskiego w Warszawie z którym związany jest do dnia dzisiejszego. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał z wynikiem bardzo dobry. Jako jedyny lekarz rezydent w historii otrzymał wyróżnienie od Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za swoją działalność na polu chirurgii plastycznej. W 2018 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Nieustanie podnosi swoje kwalifikacje poprzez zagraniczne staże i kursy.

Chirurgia, Edukacja. Działalność naukowo-badawcza.
Doktor Pietruski, z racji procesu nostryfikacji dyplomu, przyjmuje zachodni model chirurgii plastycznej oparty o trzy filary: chirurgię, działalność naukowo-badawczą oraz edukację. Tylko jednoczesny rozwój we wszystkich trzech obszarach umożliwia osiągnięcie doskonałości na polu chirurgii plastycznej. To też stara się czynić. Prócz działalności chirurgicznej, obejmującej zarówno chirurgię estetyczną jak i rekonstrukcyjną, w tym mikrochirurgię oraz chirurgię ręki, dr Pietruski bierze udział w procesie szkolenia specjalizujących się lekarzy w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi również szkolenia z zakresu mikrochirurgii oraz chirurgii ręki w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie.

Dr Piotr Pietruski jako jeden z nieliczny polskich chirurgów plastycznych cieszy się międzynarodowym uznaniem i renomą. Jako pierwszy, i jedyny chirurg plastyczny w Polsce osiągnął tzw. „Wielką Trójkę”. Czyli bycie głównym z doniesień naukowych w trzech najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej – Plastic and Reconstructive Surgery, Aesthetic Surgery Journal oraz Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. W grudniu 2019 roku otrzymał wyróżnienie od Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej za działalność naukowo-badawczą. Jest autorem dziesiątek prac z zakresu chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej oraz onkologicznej opublikowanych wyłącznie na łamach prestiżowych czasopism medycznych posiadających wysoki współczynnik Impact Factor. Międzynarodowe uznanie jego osoby jako chirurga i badacza sprawiło, że został zaproszony do grona recenzentów prestiżowego Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Realizował również wieloośrodkowe projekty badawczo-naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Piotr Pietruski – ZnanyLekarz.pl

Obniżona opłata za konsultację w Klinice Timeless u dr n. med. Piotra Pietruskiego: płacę za konsultację.