Dr n. med. Maciej Rysz

Dr n. med. Maciej Rysz

– absolwent I Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Stomatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

łączący kompetencje lekarza medycyny i lekarza dentysty. Badania dotyczące unaczynienia szczęki, promowane przez profesora Bogdana Ciszka przyniosły mu stopień doktora nauk medycznych. Niezbędną wiedzę i specjalizację w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej zdobywał pod opieką profesora Romualda Krajewskiego oraz doktora Stanisława Starościaka w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi warszawskiego Centrum Onkologii, a także w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej kierowanej przez profesora Piotra Arkuszewskiego.

Specjalizuje się w zakresie onkologii głowy i szyi, w leczeniu rekonstrukcyjnym oraz rozpoznawaniu i diagnostyce nowotworów. W obszarze chirurgii szczękowo-twarzowej i rekonstrukcyjnej zajmuje się leczeniem powikłań po zabiegach implantologicznych, planowaniem leczenia i wszczepianiem implantów zębowych, odtwarzaniem ubytków przed wszczepieniem implantów, jak i sterowaną regeneracją tkanek, przeszczepami kości w obrębie jamy ustnej czy lateralizacją nerwu zębodołowego dolnego. Przeprowadza również zabiegi estetyczne w obrębie twarzy z użyciem wypełniaczy i środków zmniejszających zmarszczki.

Wciąż poszerza swoje kompetencje, będąc obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z neurochirurgii. Pełni funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Jest też członkiem European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery – Eurofaces oraz International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.