Endoskopowe powiększanie piersi implantami

Endoskopowe powiększanie piersi implantami

Augmentacja piersi implantami sylikonowymi może być wykonywana w sposób tradycyjny, z cięcia w bruździe podpiersiowej lub w sposób endoskopowy z dostępu pod pachą.

Dostęp endoskopowy jest najbardziej popularnym dostępem chirurgicznym w krajach azjatyckich, w Europie i Stanach Zjednoczonych nie jest jeszcze tak popularny jak dostęp podpiersiowy. W kulturze azjatyckiej istnieje bardzo duża stygmatyzacja blizn. Chirurdzy, realizując potrzeby Pacjentek, dążą do maksymalnego kamuflażu blizn i minimalizują ich widoczność. Blizny w obrębie klatki piersiowej, nawet tak mało widoczne jak w obrębie bruzdy podpiersiowej są nieakceptowalne dla większości Koreanek i Japonek. 

Nowoczesne i innowacyjne podejście do chirurgii plastycznej i kosmetycznej koreańskich i japońskich chirurgów plastyków zaowocowało skokowym rozwojem metod chirurgicznych, które mając gruntowne podstawy naukowe, wyprzedza swoją skutecznością nieco bardziej konserwatywne podejście ich zachodnich kolegów.

Co więcej badania przeprowadzone przez Sun i wsp. dowodzą wysokiej skuteczności metody z dostępem endoskopowym, niskim odsetku powikłań oraz skróconym czasie rekonwalescencji.  Jest to metoda uznana i wykonywana przez największych innowatorów chirurgii piersi tj. dr John Tebbetts, twórcę i propagatora nowoczesnej chirurgii estetycznej piersi.  Metoda ta powoli zdobywa coraz większe uznanie również w krajach europejskich i jako Timeless Chirurgia Plastyczna cieszymy się, że możemy być jej pionierami w Polsce. 1, 2, 3


1 Sim HB, Sun SH. Transaxillary endoscopic breast augmentation with shaped gel implants. Aesthet Surg J 2015: 35: 952-61.
2 Tebbetts JB. Axillary endoscopic breast augmentation: processes derived from a 28-year experience to optimize outcomes. Plast Reconstr Surg 2006: 118: 53S-80S.
3 Lee DW, Kim SJ, Kim H. Endoscopic Transaxillary Versus Inframammary Approaches for Breast Augmentation Using Shaped Implants: A Matched Case-Control Study. Aesthetic Plast Surg 2019: 43: 563-68.