Zespół

Zespół

Dr Janusz Jaworowski

Dr Janusz Jaworowski

– założyciel i lider zespołu
profesjonalistów kliniki Timeless.

Specjalista chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym. Podejmuje się każdej operacji z zakresu chirurgii plastycznej, estetycznej i regeneracyjnej, onkologicznej i chirurgii rekonstrukcyjnej w naprawie zniekształceń po leczeniu onkologicznym. Specjalizuje się w najbardziej skomplikowanych operacjach rekonstrukcyjnych z zastosowaniem mikrochirurgicznych płatów tkankowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Laureat nagród za osiągnięcia naukowe (Luminatus 2015; Polski Wynalazek 2014 – BioImplant; złoty medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości oraz medal Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Francji Concours Lepin, 2014).

Odkrywca nowych technologii w chirurgii plastycznej, badacz komórek macierzystych, autor i pomysłodawca trzech wysokobudżetowych interdyscyplinarnych projektów naukowych finansowanych z funduszy NCBR i Unii Europejskiej. W swojej codziennej pracy wykorzystuje najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej, biologii molekularnej i chirurgii plastycznej wspomaganej komputerowo w celu uzyskania najlepszego efektu leczenia ubytków różnych okolic ciała dla uzyskania optymalnych wyników w leczeniu pacjentów. Nieustannie poszukuje coraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych rozwiązań dla swoich Pacjentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTChPRiE), Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (IPRAS) Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTCHO), Towarzystwa Chirurgów Polskich(TCHP).

Nauczyciel akademicki w zakresie chirurgii plastycznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wykładowca z zakresu medycyny estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i główny wykładowca nowatorskiego projektu naukowo-szkoleniowego dla lekarzy z zakresu mikrochirurgii rekonstrukcyjnej „Polska Akademia Mikrochirurgii”.

Uczestnik kilkudziesięciu kursów i szkoleń zagranicznych. Ponadto swoje umiejętności przekazuje jako aktywny uczestnik i wykładowca czołowych światowych kongresów naukowych z zakresu chirurgii plastycznej (IPRAS), rekonstrukcyjnej i estetycznej, chirurgii onkologicznej (ESSO,ASCO).

Autor licznych publikacji i wystąpień naukowych na temat chirurgii plastycznej i estetycznej.

Więcej o badaniach i osiągnięciach doktora Janusza Jaworowskiego przeczytacie Państwo na jego oficjalnej stronie – drjaworowski.pl

Dr Ryszard Mądry

Dr Ryszard Mądry

– specjalista chirurgii plastycznej oraz ogólnej.

Absolwent Wydziału Lekarskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z międzynarodowym doświadczeniem w placówkach w Austrii i Stanach Zjednoczonych. Podczas swojej praktyki wykonał już ponad 1000 operacji plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem plastyki piersi: redukcji, powiększenia i rekonstrukcji, usuwania nadmiaru powłok pozostałych po masywnym spadku masy ciała w wyniku leczenia dietetycznego, jak i operacyjnego, leczenia trudno gojących się ran oraz chirurgii ręki.

Autor licznych publikacji i prezentacji zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń. Od wielu lat regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń organizowanych w kraju i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz European Burn Association.

Dr n. med. Maciej Rysz

Dr n. med. Maciej Rysz

– absolwent I Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Stomatologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

łączący kompetencje lekarza medycyny i lekarza dentysty. Badania dotyczące unaczynienia szczęki, promowane przez profesora Bogdana Ciszka przyniosły mu stopień doktora nauk medycznych. Niezbędną wiedzę i specjalizację w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej zdobywał pod opieką profesora Romualda Krajewskiego oraz doktora Stanisława Starościaka w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi warszawskiego Centrum Onkologii, a także w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej kierowanej przez profesora Piotra Arkuszewskiego.

Specjalizuje się w zakresie onkologii głowy i szyi, w leczeniu rekonstrukcyjnym oraz rozpoznawaniu i diagnostyce nowotworów. W obszarze chirurgii szczękowo-twarzowej i rekonstrukcyjnej zajmuje się leczeniem powikłań po zabiegach implantologicznych, planowaniem leczenia i wszczepianiem implantów zębowych, odtwarzaniem ubytków przed wszczepieniem implantów, jak i sterowaną regeneracją tkanek, przeszczepami kości w obrębie jamy ustnej czy lateralizacją nerwu zębodołowego dolnego. Przeprowadza również zabiegi estetyczne w obrębie twarzy z użyciem wypełniaczy i środków zmniejszających zmarszczki.

Wciąż poszerza swoje kompetencje, będąc obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z neurochirurgii. Pełni funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Jest też członkiem European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery – Eurofaces oraz International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.

Dr Andrzej Kluciński

Dr Andrzej Kluciński

– specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z praktyką w leczeniu schorzeń odbytu,operacji przepuklin brzusznych oraz chirurgii onkologicznej i laparoskopowej jelita grubego.

Brał udział w ponad kilkudziesięciu konferencjach i szkoleniach naukowych oraz opublikował ponad 15 prac naukowych i doniesień zjazdowych.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2009-2010 pracował w Klinice Chirurgii Kolorektalnej w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Zebrane tam doświadczenia pozwalają mu dziś wprowadzać w Polsce zachodnie standardy pracy z Pacjentem. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.