Zespół Timeless Chirurgia Plastyczna

Zespół Timeless Chirurgia Plastyczna

Dr Janusz Jaworowski

Dr Janusz Jaworowski

– założyciel i lider zespołu
profesjonalistów Timeless Chirurgia Plastyczna.

Specjalista chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym. Podejmuje się każdej operacji z zakresu chirurgii plastycznej, estetycznej i regeneracyjnej, onkologicznej i chirurgii rekonstrukcyjnej w naprawie zniekształceń po leczeniu onkologicznym. Specjalizuje się w najbardziej skomplikowanych operacjach rekonstrukcyjnych z zastosowaniem mikrochirurgicznych płatów tkankowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Zarezerwuj konsultację

Laureat nagród za osiągnięcia naukowe (Luminatus 2015; Polski Wynalazek 2014 – BioImplant; złoty medal Międzynarodowych Targów Wynalazczości oraz medal Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Francji Concours Lepin, 2014).

Odkrywca nowych technologii w chirurgii plastycznej, badacz komórek macierzystych, autor i pomysłodawca trzech wysokobudżetowych interdyscyplinarnych projektów naukowych finansowanych z funduszy NCBR i Unii Europejskiej. W swojej codziennej pracy wykorzystuje najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej, biologii molekularnej i chirurgii plastycznej wspomaganej komputerowo w celu uzyskania najlepszego efektu leczenia ubytków różnych okolic ciała dla uzyskania optymalnych wyników w leczeniu pacjentów. Nieustannie poszukuje coraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych rozwiązań dla swoich Pacjentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTChPRiE), Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (IPRAS) Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTCHO), Towarzystwa Chirurgów Polskich(TCHP), World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

Nauczyciel akademicki w zakresie chirurgii plastycznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Wykładowca z zakresu medycyny estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i główny wykładowca nowatorskiego projektu naukowo-szkoleniowego dla lekarzy z zakresu mikrochirurgii rekonstrukcyjnej „Polska Akademia Mikrochirurgii”.

Uczestnik kilkudziesięciu kursów i szkoleń zagranicznych. Ponadto swoje umiejętności przekazuje jako aktywny uczestnik i wykładowca czołowych światowych kongresów naukowych z zakresu chirurgii plastycznej (IPRAS), rekonstrukcyjnej i estetycznej, chirurgii onkologicznej (ESSO,ASCO).

Autor licznych publikacji i wystąpień naukowych na temat chirurgii plastycznej i estetycznej.

Więcej o badaniach i osiągnięciach doktora Janusza Jaworowskiego przeczytacie Państwo na jego oficjalnej stronie – drjaworowski.pl

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Piotr Pietruski

– specjalista chirurgii plastycznej

Dr Piotr Pietruski specjalizuje się zarówno w chirurgii estetycznej jak i rekonstrukcyjnej, w tym chirurgii ręki.

Szczegółowe informacje o osiągnięciach i działalności naukowo-badawczej doktora Pietruskiego można znaleźć na jego oficjalnej stronie – drpietruski.com.

Zarezerwuj konsultację

W 2011 roku ukończył II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie nostryfikował dyplom medyczny w Stanach Zjednoczonych. Wyróżniony przez Okręgową Izbę Lekarską za wysoki wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbywał w Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Barlickiego w Łodzi oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej Szpitala Prof. W. Orłowskiego w Warszawie z którym związany jest do dnia dzisiejszego. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał z wynikiem bardzo dobry. Jako jedyny lekarz rezydent w historii otrzymał wyróżnienie od Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za swoją działalność na polu chirurgii plastycznej. W 2018 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Nieustanie podnosi swoje kwalifikacje poprzez zagraniczne staże i kursy.

Chirurgia, Edukacja. Działalność naukowo-badawcza.
Doktor Pietruski, z racji procesu nostryfikacji dyplomu, przyjmuje zachodni model chirurgii plastycznej oparty o trzy filary: chirurgię, działalność naukowo-badawczą oraz edukację. Tylko jednoczesny rozwój we wszystkich trzech obszarach umożliwia osiągnięcie doskonałości na polu chirurgii plastycznej. To też stara się czynić. Prócz działalności chirurgicznej, obejmującej zarówno chirurgię estetyczną jak i rekonstrukcyjną, w tym mikrochirurgię oraz chirurgię ręki, dr Pietruski bierze udział w procesie szkolenia specjalizujących się lekarzy w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Prowadzi również szkolenia z zakresu mikrochirurgii oraz chirurgii ręki w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie.

Dr Piotr Pietruski jako jeden z nieliczny polskich chirurgów plastycznych cieszy się międzynarodowym uznaniem i renomą. Jako pierwszy, i jedyny chirurg plastyczny w Polsce osiągnął tzw. „Wielką Trójkę”. Czyli bycie głównym z doniesień naukowych w trzech najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej – Plastic and Reconstructive Surgery, Aesthetic Surgery Journal oraz Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. W grudniu 2019 roku otrzymał wyróżnienie od Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej za działalność naukowo-badawczą. Jest autorem dziesiątek prac z zakresu chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej oraz onkologicznej opublikowanych wyłącznie na łamach prestiżowych czasopism medycznych posiadających wysoki współczynnik Impact Factor. Międzynarodowe uznanie jego osoby jako chirurga i badacza sprawiło, że został zaproszony do grona recenzentów prestiżowego Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Realizował również wieloośrodkowe projekty badawczo-naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Ilja Dzierżyński

– specjalista chirurgii plastycznej, onkologicznej i ogólnej z ponad 15-letnim stażem pracy

Dr n. med. Ilja Dzierżyński specjalizuje w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej kształtujących sylwetkę: abdominoplastyce, plastyce ramion i ud, liposukcji VASER lipo, liposukcji high definition – rzeźbieniu sportowej sylwetki; operacjach plastycznych i rekonstrukcyjnych piersi: mastopeksji, plastyce piersi i brodawek, powiększaniu piersi implantami.

Dr n. med. Ilja Dzierżyński posiada duże doświadczenie w zabiegach z zakresu chirugii ręki (w tym w zabiegach replantacyjnych), mikrochirurgii (zabiegach rekonstrukcyjnych, odtworzenia funkcji ręki, zaopatrzenia dużych ubytków ciała, kończyn, twarzy, szyi płatami wolnymi), chirurgii oparzeniowej, onkologicznej i ogólnej. Jest autorem licznych prac naukowych o tematyce chirurgii plastycznej.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Ilja Dzierżyński (ilya Dziarzhynski) ukończył Wydział Lekarski na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Mińsku. Na Białorusi uzyskał tytuł specjalisty w zakresie: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i neurochirurgii. Pracował w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Odtwórczej z pododdziałem Neurochirurgii w Państwowym Naukowo-Badawczym Centrum Onkologii i Radiologii im. Aleksandrowa.

Ukończył studia doktoranckie pod kierownictwem prof. W. Podgajskiego – konsultanta krajowego w zakresie chirurgii plastycznej na Białorusi i obronił pracą doktorską o temacie: „Autotransplantacja tkanek unaczynionych w leczeniu powikłanych form przewlekłego zapalenia kości.” W 2013 nostryfikował dyplom lekarza w Bydgoszczy. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbywał we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny – konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej. Państwowy egzamin specjalizacyjny z chirurgii plastycznej zdał z wynikiem bardzo dobrym.

Działalność naukowo-dydaktyczna.

Dr n. med. Ilja Dzierżyński jest współorganizatorem i wykładowcą kursów na nieutrwalonych preparatach tkankowych dla lekarzy specjalizacji zabiegowych z zakresu zaopatrywania chirurgicznego i mikrochirurgicznego urazów tkanek miękkich kończyny górnej prowadzonych w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, wykładowcą w Katedrze Chirurgii Białoruskiej Państwowej Akademii Medycznego Kształcenia Podyplomowego (BPAMKP).

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej;
Członek Białoruskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, Rekonstrukcyjnych i Estetycznych; Członek Białoruskiego Towarzystwa Onkologów; Członek Republikańskiej Rady Młodych Naukowców – przewodniczący sekcji Chirurgii.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Maciej Mazurek

– lekarz medycyny estetycznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

Specjalizuje się w zabiegach chirurgii piersi, plastyce powiek i liposukcji.
W swojej praktyce lekarskiej skupia się na osiąganiu najlepszych efektów estetycznych przy minimalizacji ryzyka wykonywanych procedur.

W 2020 roku obronił pracę doktorską na temat chirurgii plastycznej piersi. Praca ta szczególnie wpisuje się w praktykę kliniczną dr Mazurka i obejmuje swoją tematyką wykorzystanie nowoczesnych technologii w chirurgii plastycznej.

Zarezerwuj konsultację

Jest autorem licznych publikacji z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, poruszających zagadnienia bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów (profilaktyka zakażeń) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii celem zmniejszenia inwazyjności procedur chirurgicznych. Dzięki swojej działalności naukowej został dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia w Nauce. Uczestniczył w realizacji wielu wieloośrodkowych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym. Od 2015 roku odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii plastycznej w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, jednostce prowadzącej leczenie wszelkiego rodzaju oparzeń i ich następstw oraz przeprowadzającej pełny profil zabiegów chirurgii plastycznej. W ramach poszerzania swoich umiejętności odbył staż szkoleniowy w jednym z największych centrów chirurgii plastycznej w Wielkiej Brytanii – St Andrews Centre for Plastic Surgery and Burns.

Prywatnie pasjonat zdrowego trybu życia, medycyny z zakresu „anti-aging” i „lifespan longevity” oraz sportów wodnych.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Wiktor Paskal

Dr n. med. Wiktor Paskal

– lekarz medycyny estetycznej, doktor nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie gojenia ran. Doświadczenie zdobywa w Szpitalu Praskim w Warszawie i Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.

Dr Wiktor Paskal specjalizuje się w zabiegach medycyny estetycznej i regeneracyjnej. W Timeless Chirurgia Plastyczna wykonuje zabiegi z wykorzystaniem Lasera CO2, HIFU, botuliny, wypełniaczy, modelowaniu sylwetki oraz leczeniu blizn.

Szczegółowe informacje na temat działalności naukowo-badawczej doktora Paskala można znaleźć na stronie – researchgate.net/profile/Wiktor_Paskal.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Tomasz Ciąćka

– specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej z 15 letnim doświadczeniem w największej w Polsce Klinice Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W leczeniu żylaków kończyn dolnych stosuje najnowocześniejsze, małoinwazyjne metody zamykania niewydolnych żył (fale radiowe, laser, klej tkankowy, skleroterapię pod kontrolą USG, miniflebektomię) – metody te umożliwiają szybki powrót do codziennej aktywności, pacjent jest sprawny bezpośrednio po zabiegu. Dolegliwości po zabiegu są niewielkie, metody te są zalecane przez towarzystwa zajmujące się leczeniem niewydolnych żył w Polsce, w Europie i na świecie.

„Słucham pacjenta, skupiam uwagę na objawach – aby prawidłowo rozpoznać chorobę. Przedstawiam możliwości i sposoby leczenia, wspólnie z pacjentem ustalam najskuteczniejsze postępowanie i plan leczenia.

Jestem cierpliwy, dokładny i uparty. Stosuję najnowsze techniki małoinwazyjne. Sprawiam, że leczenie i likwidacja zmian chorobowych ma wysoką skuteczność i jest estetyczna.”

Zarezerwuj konsultację

Dr Tomasz Doboszyński

Dr Tomasz Doboszyński

– Specjalista Anestezjologii i Insywnej Terapii od 2011 roku.

Absolwent II wydziału medycznego Warszawskie Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalach Klinicznych (Instytutu – Centrum Onkologii 2005-2017, obecnie od 2017 r. pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie) oraz szpitalach miejskich i powiatowych (Szpital Grochowski, Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim).

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Hobbistycznie zajmuje się fotografią, pasjonat turystyki górskiej.

Mgr Marcin Świątkowski

Mgr Marcin Świątkowski

– fizjoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie ze stopniem magistra na kierunku Fizjoterapia. Uzyskał certyfikacje (ICVC) z zakresu terapii manualnej, masażu głębokiego tkanek miękkich oraz dyplom technika masażysty. Swoje doświadczenie zdobywał mi.in w klinice ORTO, wielu oddziałach szpitalnych i klinikach chirurgii urazowej i ortopedycznej, a także w St. George Family & Senior Spa w Ciechocinku.

Na co dzień wykorzystuje techniki:
• osteopatyczne i chiropraktyczne,
• drenażu limfatycznego,
• kompleksowej terapii przeciw obrzękowej,
• piniopresury na aparat więzadłowy,
• masażu klasycznego, kosmetycznego, relaksacyjnego w odnowie biologicznej organizmu.

Posiada wiedzę z zakresu masażu sportowego, uwzględniając dyscyplinę sportową, cykl treningowy i stan sportowca. Tak szeroka wiedza i umiejętności pozwalają mu na holistyczne podejście do pacjenta i jego dolegliwości.

W Timeless Chirurgia Plastyczna jest odpowiedzialny za optymalizację procesu rehabilitacji po operacjach estetycznych i poprawę komfortu gojenia. Niejednokrotnie towarzyszy pacjentowi od pierwszych chwil pozabiegowych aż po powrót do pełnej sprawności.

Zarezerwuj konsultację

Magda Mariak

Magda Mariak

Adrianna Majdanik

Adrianna Majdanik

– absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ze stopniem licencjata na kierunku Elektroradiologia.

W Klinice Timeless oprócz stanowiska rejestratorki medycznej obsługuje również Tomograf Komputerowy CBCT. Obecnie kontynuuje naukę na drugim stopniu magisterskim.