Słowniczek pojęć

Słowniczek terminów medycznych, które pojawiają się na stronach Timeless:

B

Blizna – zmiana skórna powstała w następstwie złożonych procesów naprawczych po urazie. Skóra człowieka pomimo ogromnego potencjału do naprawy, nie potrafi samodzielnie przywrócić pierwotnej budowy tkanek po jakimkolwiek uszkodzeniu. W złożonym procesie gojenia ubytków, który polegają na wypełnieniu uszkodzeń tkanką łączną włóknistą, powstaje blizna. Rany mogą powstać w wyniku urazu, wypadku czy działania lekarskiego. Chirurg plastyczny potrafi odpowiednio wyciąć nieestetyczną bliznę i wykonać nowy szew, zbliżając odpowiednio tkanki, co gwarantuje optymalny efekt. W Timeless przywiązujemy dużą wagę do komfortu pacjentów, dlatego staramy się korzystać z najlepszych rozwiązań, ale także je tworzyć – między innymi prowadzimy innowacyjny program naukowy leczenia blizn komórkami macierzystymi.

C

Chirurgia – specjalność medyczna zajmująca się leczeniem zabiegowym różnych schorzeń. Lekarze chirurdzy, oprócz rozumienia mechanizmów powstawania choroby, farmakoterapii, wykazują się szczególnymi zdolnościami manualnymi. Chirurgia dzieli się na mniejsze dziedziny, w zależności od okolicy np: torakochirurgia – zajmująca się okolicą klatki piersiowej, chirurgia szczękowo-twarzowa – zajmująca się okolicą twarzy, chirurgia ogólna – koncentrująca się głównie na chorobach brzucha, transplantologia – odpowiadająca za przeszczepianie narządów. Zespół Timeless tworzą doświadczeni specjaliści zajmujący się różnymi rodzajami chirurgii, dzięki temu oferujemy pełnoprofilowe podejście do każdego problemu.

Chirurgia onkologiczna – specjalność chirurgiczna koncentrująca się na leczeniu nowotworów. Chirurdzy onkologiczni ściśle współpracują z innymi specjalistami – onkologami, internistami, radiologami, radioterapeutami. Ich współdziałanie pozwala na uzyskanie najlepszych efektów leczenia. Chirurg onkolog poza umiejętnością optymalnego usunięcia nowotworu, musi przeprowadzić operację z najmniejszą stratą dla pacjenta, pobrać odpowiednie fragmenty tkanki na badania, przygotować chorego do dalszych etapów leczenia. Pacjenci po leczeniu onkologicznym często wymagają operacji przywracających im wygląd ciała sprzed operacji. W tym względzie chirurdzy onkologiczni współpracują z chirurgami plastycznymi. Wyjątkowe podejście mogą zaoferować specjaliści posiadający kwalifikacje w obu dziedzinach – chirurgii onkologicznej oraz plastycznej. Dzięki temu są w stanie zaoferować kompleksowe i minimalnie inwazyjne podejście. W naszym zespole, specjalistą, który posiada bogate doświadczenie w obu specjalnościach jest dr Janusz Jaworowski.

Chirurgia plastyczna – jedna z subdyscyplin chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Zgodnie z definicją jest sztuką modelowania tkanek w celu uzyskania pożądanego efektu. Chirurdzy specjalizujący się w tej dyscyplinie poprawiają funkcjonowanie i wygląd różnych narządów przy użyciu technik minimalnie inwazyjnych. Dzięki zabiegom, które wykonują można leczyć schorzenia dotyczącę kończyn, piersi, powłok brzucha, nerwów obwodowych oraz patologii w obrębie twarzy i szyi, w tym nosa. Chirurgia plastyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalności chirurgicznych – w niej najwcześniej wykorzystuje się nowe techniki i materiały poprawiające efekt wykonywanych zabiegów.

Chirurgia rekonstukcyjna – druga komponenta chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Specjaliści chirurgii rekonstrukcyjnej zajmują się odtwarzaniem pierwotnego wyglądu danego narządu lub okolicy ciała po różnych zdarzeniach – leczeniu onkologicznym, wypadku lub po poprzednich zabiegach. Dzięki zaawansowanej znajomości anatomii całego ludzkiego ciała chirurdzy rekonstrukcyjni są w stanie wykorzystać tkanki z różnych okolic w celu naprawy miejsc uszkodzonych. Często wykorzystywane są techniki mikrochirurgiczne, dzięki którym możliwe jest przemieszczenie dużych fragmentów tkanek z jednej okolicy do drugiej – np. z brzucha na pierś. Podłączenie naczyń krwionośnych pod mikroskopem umożliwia odżywienie przeniesionych tkanek.

E

“Elektrolity” – potoczna nazwa na komplet badań oceniających stężenie najważniejszych jonów we krwi człowieka. Sód, potas, chlorki, wodorowęglany, wapń i fosfor są potrzebne naszemu organizmowi, a ich poziom jest automatycznie regulowany. Odchylenie chociażby jednego z nich może nieść za sobą poważne konsekwencje związane z zachowaniem organizmu, czynnością serca, nerek czy reakcją na leki. Wyrównany poziom elektrolitów sugeruje że organizm działa poprawnie, a niebezpieczeństwo w trakcie jakiegokolwiek zabiegu jest minimalne.

G

Grupa krwi – to termin związany z występującymi na krwinkach czerwonych antygenami. U ludzi występuje ponad 30 różnych układów grupowych krwi (różnych typów antygenów występujących na krwinkach), jednak najważniejsze z nich to układ AB0 oraz układ Rh.
Wśród układu AB0, człowiek może mieć grupy A, B, AB i 0, co oznacza kolejno, że na krwinkach będą antygeny A, B, A oraz B i brak antygenu, natomiast w krwi krążącej przeciwciała anty-B, anty-A, oraz anty-A i anty B – czyli przeciwko antygenowi niewystępującemu na krwinkach. Jest to bardzo ważne, ponieważ w razie pilnej potrzeby trzeba znać grupę krwi pacjenta aby można było szybko przetoczyć krew odpowiadającą (taką samą grupowo) tak by nie doszło do niepożądanych skutków ubocznych.
Układ Rh jest bardziej złożony, w jego obrębie wyróżniamy aż 49 antygenów, praktycznie najważniejszy jest jego końcowy charakter oznaczający Rh+ lub Rh-, który tak jak układ AB0 wpływa na dobór dawcy krwi.

I

INR APTT PT lub tzw. koagulogram – parametry, które informują o właściwościach krzepnięcia krwi. To bardzo ważne informacje dla chirurga, ponieważ pozwalają przygotować się na to, czy podczas operacji może wystąpić nadmierne krwawienie lub wewnątrznaczyniowe krzepnięcie. Znając te parametry można zaplanować odpowiednie zabezpieczenie pacjenta, wybrać optymalny sposób operacji, opieki pooperacyjnej oraz prawidłowo podać leki. Zarówno wartości przekraczające normę (sugerujące zwiększoną możliwość krwawienia), jak i za niskie (mogące sugerować ryzyko zdarzenia zakrzepowo-zatorowego) są nieprawidłowymi wynikami. Krew musi mieć zdolność utworzenia skrzepu hamującego krwawienie, jednak na tyle wolno żeby skrzep nie stworzył się w unieruchomionych naczyniach żylnych (nóg, rąk itp) – obie sytuacje mogą spowodować równie niebezpieczne powikłania: krwotok i zakrzepicę.

K

Komórki macierzyste – niskozróżnicowane komórki, obecne nawet w dorosłym organizmie, które mogą wyspecjalizować się do pełnienia różnych funkcji. W organizmie człowieka biorą udział w regeneracji zużytych tkanek, w odbudowie po urazie, w ciągłym wytwarzaniu innych, krócej żyjących komórek. Możemy je izolować w dużej ilości z krwi, szpiku kostnego, pępowiny oraz z tkanki tłuszczowej. W praktyce klinicznej, podczas lipotransferu, wykorzystujemy techniki wzbogacania pobieranego tłuszczu o frakcję tych komórek aby zwiększyć przeżywalność i retencję tłuszczu. Dzięki umiejętności pozyskania ich w sposób całkowicie nieszkodliwy z tkanki tłuszczowej, w Timeless mamy możliwość prowadzenia badania nad nowym sposobem leczenia blizn i nadmiernego ścieńczenia skóry dłoni.

Konsultacja – wizyta u lekarza, na którą zazwyczaj składa się rozmowa i badanie lekarskie. W jej trakcie pacjent przedstawia problem z którym się zgłasza i określa swoje oczekiwania. Jest to najlepsza okazja do rozwiania wątpliwości i zadania dodatkowych pytań. Rolą lekarza jest przeprowadzenie pacjenta przez niezbędne elementy wywiadów i badania, lekarz naprowadza i zadaje dodatkowe pytania. W klinice Timeless cenimy indywidualność dlatego po zbadaniu specjalista proponuje najlepszą drogę do osiągnięcia celu, informuje o dostępnych możliwościach, potrzebnych badaniach dodatkowych oraz planuje termin operacji.

Kształt nosa – wygląd nosa zależy od wielu czynników. Jednym z podstawowych są geny przekazane przez rodziców, które predysponują do rozwoju określonej wielkości i kształtu nosa. Od wieków stosuje się wskaźniki długościowo-szerokościowe, kształt profilu, wydatność oraz położenie otworów nosowych do znalezienia proporcji idealnego nosa. Okazuje się, że kanony piękna nosa są odrębne dla różnych ras czy kultur. Różnice te wynikają z dostosowania nosa do pełnienia swoich funkcji w różnym środowisku – oznacza to, że u ludności mieszkającej w krajach gorących, najczęściej nosy są duże i szerokie, natomiast w krajach zimnych małe i wąskie. Na ostateczny wygląd mogą wpływać także czynniki zewnętrzne, jak przebieg porodu, zakażenia, urazy czy wypadki. Poza określeniami dotyczącymi rozmiaru nosa możemy spotkać także popularne określenia jak: prosty, krzywy, zadarty, spiczasty, grecki, rzymski, bulwiasty, haczykowaty, falisty (S-kształtny), w kształcie litery C, itp. Korekcja kształtu nosa w Klinice Timeless.

L

Lekarz specjalista – lekarz, który poza studiami medycznymi, ukończył wieloletni kurs specjalizacyjny, uzyskując formalny tytuł specjalisty w danej specjalności lekarskiej. W trakcie tej nauki poza czynną pracą, wykonywaniem operacji pod okiem doświadczonych kolegów, uczestniczył w wielu kursach zapoznających z najnowszymi osiągnięciami medycyny w danej dziedzinie. Zwieńczeniem specjalizacji jest egzamin, który potwierdza wiedzę oraz umiejętności specjalisty. W naszej klinice pracują wybitni lekarze posiadający często więcej niż jedną specjalizację.

M

Mikrochirurgia – subdyscyplina chirurgii zajmująca się wykonywaniem najbardziej zaawansowanych operacji, do których niezbędny jest mikroskop. Korzystając z odpowiedniego powiększenia chirurg specjalista może wykonać skomplikowane połączenia małych naczyń, odtwarzać ciągłości nerów, dokonywać rekonstrukcji i przeszczepów. W Timeless korzystamy z wysokiej klasy mikroskopu Leica, specjalistycznych lup oraz zestawu profesjonalnych narzędzi. Dr. Janusz Jaworowski jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich chirurgów, specjalizującym się w wykonywaniu operacji rekonstrukcyjnych z użyciem technik mikrochirurgicznych.

Morfologia – ogólne badanie krwi, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie jej elementów składowych. Oznacza to, że po oddaniu krwi, zostaje ona zbadana pod względem tego ile i jakich komórek zawiera, oraz jak one wyglądają. Należy policzyć krwinki czerwone – erytrocyty, krwinki białe – leukocyty oraz płytki krwi. Badanie to dostarcza nam informacji o ogólnym stanie zdrowia, o tym czy organizmowi nie brakuje niektórych mikroelementów, czy nie ma stanu zapalnego – czy nie jesteśmy chorzy. By zminimalizować ryzyko i możliwe powikłania, wszystkie te informacje są niezbędne przed planowaną operacją.

N

Nos – to centralny elementem twarzy. Zbudowany jest z tkanki łącznej oraz skóry znajdujących się na szkielecie kostno-chrzęstnym. Poza nadawaniem kształtu twarzy nos stanowi pierwszy element górnych dróg oddechowych. Jest naszym naturalnym filtrem powietrza, którym oddychamy. Dzięki małżowinom nosowym oraz urzęsionym nabłonkom powietrze jest wprawiane w ruch wirowy, oczyszczane, ogrzewane oraz nawilżane. Poza zanieczyszczeniami nos wyłapuje także mikroorganizmy niebezpieczne dla człowieka, jak bakterie czy wirusy. Jest więc pierwszą barierą chroniącą nas przed infekcjami. Warto nadmienić, że w nosie mają ujście kanaliki łzowe – usuwające nadmiar łez z oczu. Poza tymi funkcjami nos również pełni rolę narządu węchu – w szczycie jam nosa znajduje się opuszka węchowa, która odbiera zapachy we wdychanym powietrzu. W Klinice Timeless oprócz estetyki, pamiętamy o wszystkich ważnych funkcjach jakie spełnia nos i dążymy do uzyskania nie tylko ładnego wyglądu, ale i pełnej jego sprawności.
Zobacz też kształt nosa, przegroda nosa.

O

OB – to skrót od badania nazywanego Odczynem Biernackiego (od polskiego wybitnego lekarza – Edmunda Biernackiego) polegającego na pomiarze czasu opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi. OB pozwala niespecyficznie ocenić stan zdrowia, jego obniżony lub podwyższony wynik może sugerować różne choroby, czasem naprowadza na bardziej szczegółową diagnostykę.

P

Płat DIEP – to skrót pochodzący od nazwy specyficznego płata tkankowego – deep inferior epigastric perforator czyli płat unaczyniony z gałęzi głębokiej tętnicy nabrzusznej dolnej. Jest on mniej inwazyjnym rozwinięciem płata typu TRAM. Oba płaty pobiera się z dolnej części brzucha – podobnie jak w abdominoplastyce. W trakcie zabiegu pobrania takiego płata do celów rekonstrukcyjnych (np piersi) – pobieramy tkanki zawierające skórę i tkankę podskórną wraz z naczyniem tętniczym i żylnym. Dzięki temu oszczędzamy mięsień prosty brzucha, co skutkuje znacznie rzadszymi powikłaniami pod postacią przepuklin, bólu i ograniczenia ruchomości. Skraca też okres rekonwalecencji pooperacyjnej. Obecnie rekonstrukcja piersi płatem DIEP jest złotym standardem rekonstrukcji piersi po operacjach onkologicznych całkowitego odjęcia piersi. W porównaniu do zastosowania implantów – płat DIEP pozwala na wykorzystanie własnych (często nadmiarowych) tkanek brzucha – co jest najbezpieczniejszą opcją rekonstrukcji.

Płat tkankowy – fragment ciała, z którego możemy pobrać różne tkanki do celów rekonstrukcyjnych. Płat może składać się z jednej lub wielu tkanek: skóry, tkanki podskórnej, mięśni, kości. Najczęściej płat posiada własne, rozbudowane naczynia krwionośne, które można oddzielić od otaczających tkanek oraz podłączyć do naczyń w innej okolicy ciała. Płaty tkankowe są wykorzystywane do rekonstrukcji piersi, ubytków w okolicy twarzy oraz do operacji korekcji płci. Tak skomplikowane operacje jest w stanie przeprowadzić tylko wykwalifikowany specjalista z użyciem odpowiedniego sprzętu, między innymi mikroskopu.

Poziom glukozy we krwi – jak sama nazwa wskazuje, informuje nas o tym jak dużo glukozy krąży we krwi. Cukier ten jest podstawowym źródłem energii dla komórek naszego organizmu. Zarówno jego zbyt wysoki, jak i zbyt niski poziom może informować o patologii. U osób chorujących na cukrzycę proces gojenia się ran może przebiegać wolniej, dlatego ważne jest, by każdy pacjent przed zabiegiem miał wyrównany poziom glukozy.

Przegroda nosa – jest elementem dzielącym jamę nosową na dwie symetryczne części. Składa się z części błoniastej, która zarazem jest częścią ruchomą przegrody, oraz z części chrzęstnej i kostnej, które wspólnie stanowią część nieruchomą przegrody. Część kostna składa się z lemiesza oraz fragmentu kości sitowej. Krzywa przegroda może być spowodowana odziedziczonymi genami czy urazem. Objawy jakie mogą towarzyszyć asymetrycznej budowie przegrody to: problemy ze snem, chrapanie, częste i przedłużające się zakażenia górnych dróg oddechowych, częste uczucie zatkania jednej strony nosa, powtarzające się zapalenia ucha. W niektórych przypadkach objawy mogą być na tyle nasilone, że tylko specjalistyczne leczenie może przynieść długo wyczekiwaną ulgę. Zabieg korekty przegrody nosa.

Z

Znieczulenie – jest kluczowym i niezbędnym elementem każdego zabiegu, który może powodować ból lub dyskomfort pacjenta. Istnieją różne rodzaje znieczuleń, jednak wszystkie łączy wspólny cel – bezpieczne i komfortowe uniknięcie bólu lub świadomości podczas zabiegu. Anestezjologia jest dziedziną medyczną, która specjalizuje się w znieczuleniu oraz opiece nad człowiekiem znieczulonym. W toku rozwoju tej specjalności wyróżniono dwa główne sposobu zniesienia bólu – znieczulenie miejscowe oraz znieczulenie ogólne.

Znieczulenie miejscowe – na czas małego zabiegu, kiedy nie jest wymagane zniesienie świadomości np. wycięcia zmiany skórnej, niektórych liposukcji czy korekty odstających uszu u dorosłego – wykorzystujemy tzw. znieczulenie miejscowe. Polega na podaniu leków blokujących odczuwanie bólu, w miejsce działania chirurga. Najczęściej stosuje się kremy lub iniekcje zawierające leki znieczulające miejscowo. Zaletą tego typu znieczuleń jest najkrótszy czas powrotu do sprawności po zabiegu, oraz zapewnienie zabezpieczenia przeciwbólowego nawet kilka-kilkanaście godzin po zabiegu.

Znieczulenie ogólne – polega na zablokowaniu odczuwania bólu poprzez kontrolowane zniesienie świadomości. Z perspektywy pacjenta jest to równoznaczne z głębokim snem, w trakcie którego chirurg może wykonać bezboleśnie wszystkie niezbędne procedury. Do znieczulenia ogólnego wymagana jest konsultacja anestezjologa, który dokładnie oceni stan zdrowia pacjenta przed znieczuleniem. Najczęściej, znieczulenie wiąże się również ze zwiotczeniem mięśni, dlatego konieczna jest intubacja (zabezpieczenie dróg oddechowych) i zewnętrzna wentylacja pacjenta podczas zabiegu. Do znieczulania ogólnego stosuje się leki podawane dożylnie i/lub wziewnie. Podczas trwania znieczulenia nad stanem pacjenta czuwa zespół pielęgniarki anestezjologicznej oraz specjalisty anestezjologa.