Projekty naukowe

Projekty naukowe

Chcąc zapewniać naszym Pacjentom efektywne i bezpieczne metody leczenia, nie tylko uważnie śledzimy wszelkie nowinki ze świata medycyny, ale też sami prowadzimy badania naukowe we współpracy z renomowanymi ośrodkami akademickimi. Nasze aspiracje i projekty regularnie zyskują aprobatę oraz dofinansowanie instytucji rządowych. Poniżej znajdą Państwo szczegóły naszej bieżącej działalności naukowej.

Zespół naukowy

Janusz Jaworowski

dr Janusz Jaworowski

Specjalista chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej

Lista publikacji naukowych: researchgate.net
Piotr Pietruski

dr n. med. Piotr Pietruski

Specjalista chirurgii plastycznej

Lista publikacji naukowych: researchgate.net

Aktualności naukowe

Chirurg plastyk z Timeless w znakomitym światowym gronie
Doktor Pietruski z Timeless Chirurgia Plastyczna udzielił wywiadu do Popular Science, amerykańskiego magazynu zaliczanego do pierwszej światowej dziesiątki czasopism popularnonaukowych. Został on zaproszony do wypowiedzenia się na temat innowacyjnych metod mogących poprawić wyniki operacji estetycznych i rekonstrukcyjnych piersi. Oprócz dr Pietruskiego, do wywiadu […] więcej

Amerykański Newsweek, DailyMail i inne…
Amerykańskie wydanie Newsweek’a, DailyMail i inne. Renoma działalności naszych chirurgów obejmuje cały świat. W ostatnich dniach chirurg plastyczny dr Piotr Pietruski udzielił szeregu wywiadów związanych z działalnością naukową oraz koncepcją doskonalenia wyników chirurgii piersi Kliniki Timeless. Część z artykułów jest już […] więcej

Zespół Kliniki Timeless tworzy historię Polskiej Chirurgii Plastycznej
Stało się! Grudzień nadszedł i w końcu możemy to ogłosić… Najbardziej prestiżowe czasopismo o chirurgii plastycznej na świecie – „Plastic and Reconstructive Surgery” (PRS), opublikowało w najnowszym numerze pracę dr Pietruskiego i dr Jaworowskiego, chirurgów plastycznych z Kliniki Timeless. Co więcej, ich artykuł dotyczący tematyki […] więcej

Innowacyjna koncepcja operacyjna opracowana przez zespół dra Janusza Jaworowskiego doceniona na świecie
Zespół naukowo-badawczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem dra Janusza Jaworowskiego opracował innowacyjną koncepcję komputerowego wspomagania złożonej rekonstrukcji żuchwy, mikrochirurgicznym płatem kości strzałkowej. Ten znaczący wkład w rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej, opublikowany został w kwietniowym numerze prestiżowego czasopisma […] więcej

Projekty naukowe Timeless Chirurgia Plastyczna

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn i uszkodzenia sprężystego skóry z zastosowaniem autologicznych świeżych i bankowanych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej w ramach projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”

i będzie przeprowadzone przez Konsorcjum polskich ośrodków naukowych i innowacyjnych firm, których liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, zaś Polski Bank Komórek Macierzystych, Timeless Chirurgia Plastyczna i Melitus wspierają własnymi środkami jego realizację.

Projekt finansowany ze środków NCBR

Więcej informacji można uzyskać klikając w link stroniy projektu.

Głównym celem projektu jest postęp w stosowaniu komórek macierzystych izolowanych z tłuszczu (ADSC) w medycynie regeneracyjnej. Projekt będzie realizowany dwutorowo. W ścieżce „z laboratorium do kliniki” wykorzystamy posiadane umiejętności do przygotowania ADSC do zaplanowanych w projekcie prób klinicznych: w leczeniu stopy cukrzycowej i w medycynie estetycznej (pacjenci z bliznami i objawami starzenia się skóry). W ścieżce „z laboratorium do usługi bankowania i innowacji w przygotowaniu komórek do aplikacji” planujemy przygotowanie do wdrożenia usługi bankowania ADSC obejmującej indywidualną charakterystykę potencjału różnicowania każdej zdeponowanej populacji komórek.

Poszukamy korelacji między różnicowaniem ADSC w hodowli a wynikami analizy transkryptomicznej i epigenetycznej komórek wyjściowych – jako szybkiej metody oceny potencjału różnicowania deponowanych komórek. Podejmiemy badania nad nowymi metodami przygotowania ADSC do aplikacji stosując metody: hodowli mieszanych komórek o różnych fenotypach wyprowadzonych z jednej populacji, łączenia z biomateriałami jako nośnikami komórek oraz metody „macromolecular crowding”. Zbadamy immunogenny charakter ludzkich ADSC dla przyszłych zastosowań w GvHD i w aplikacjach allogenicznych. Know-how generowane przez dwa podmioty akademickie będzie podlegało walidacji i przygotowaniu do wdrożenia przez czterech partnerów przemysłowych.

Projekt finansowany ze środków NCBR

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznie, opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości, w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię.

W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie ektopowo wszczepione w ciele pacjenta, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.

Projekt finansowany ze środków NCBR