Otoplastyka, korekta uszu

Otoplastyka, korekta uszu

Kształt i rozmiar uszu mają kluczowy wpływ na harmonijny wygląd całej twarzy oraz jej atrakcyjność. Odstające, zdeformowane lub za duże uszy mogą być źródłem wielu kompleksów i przyczyną obniżonej samooceny u dorosłych, a także u dzieci. Korekta uszu, czyli otoplastyka, jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji plastycznych, a jej efekty potrafią odmienić życie. Niekiedy nawet nieznaczna korekta potrafi wiele zdziałać, dając ogromną satysfakcję.

Wybór techniki wykonania zabiegu plastyki uszu jest zawsze dokonywany z uwzględnieniem wyglądu uszu i indywidualnych oczekiwań pacjenta, dlatego każda operacja uszu poprzedzona jest wizytą konsultacyjną. W Timeless Chirurgia Plastyczna w Warszawie korekta uszu przeprowadzana jest przez doświadczonych specjalistów chirurgii plastycznej, którzy modelują oraz zmieniają wygląd małżowiny usznej, aby poprawić wygląd ucha i usunąć defekt powodujący dyskomfort u pacjenta. Operację wykonujemy zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci.

Na czym polega korekta uszu?

Korekta uszu polega na modelowaniu i zmianie wyglądu małżowiny usznej oraz nadaniu jej prawidłowego wyglądu. Operacji mogą zostać poddane bardzo różne wady uszu:

 • Odstające małżowiny uszne – zbyt duży kąt między uchem a głową.
 • Ucho zapaśnika – rodzaj zniekształcenia ucha będący efektem uszkodzenia mechanicznego powstającego podczas ćwiczenia sportów kontaktowych.
 • Guzek Darwina – wada wrodzona zgrubienia w tylnej górnej części małżowiny.
 • Anocja i mikrocja – wady genetyczne polegające na całkowitym braku małżowiny bądź niewykształceniu niektórych struktur ucha zewnętrznego.
 • Zwinięcie małżowiny usznej – wada objawiająca się złą budową małżowiny, która w górnej części może się zawijać do wewnątrz lub na zewnątrz. Może być też całkowicie zwinięta.

W efekcie przeprowadzonej otoplastyki małżowiny uszne są bardziej symetryczne oraz bardziej przylegają do czaszki. Rezultatem operacji jest również poprawa symetrii twarzy. Pacjenci dzięki korekcji uszu zyskują lepsze samopoczucie oraz większą pewność siebie.

Jak wygląda korekta uszu?

Każdy zabieg korekty uszu wygląda nieco inaczej i jest indywidualnie planowany, ponieważ jego przebieg uzależniony jest od rodzaju wykonywanych modyfikacji. Wyróżnia się kilkanaście technik stosowanych w zależności od problemu, z jakim boryka się pacjent.

Zabieg poprzedzony jest podaniem znieczulenia, następnie chirurg nacina skórę w obrębie ucha – na jego przedniej lub tylnej powierzchni. Podczas dalszych etapów opracowywane są części anatomiczne ucha, które mają zostać poddane korekcji. W przypadku korekty odstających uszu zmiany dokonywane są w obrębie chrząstki poprzez wykonanie nacięć, zmianę kształtu bądź usuwanie jej fragmentów. Celem działań jest odpowiednie wymodelowanie chrząstki i uzyskanie określonego kształtu.

Po zakończeniu zabiegu otoplastyki zakładany jest opatrunek dociskający, który ochrania zoperowane uszy. Jeśli pacjent otrzymał znieczulenie miejscowe pozostaje w klinice pod opieką naszego wykwalifikowanego personelu medycznego przez 2-3 godziny. W przypadku, gdy operacja została przeprowadzona w znieczuleniu dożylnym konieczne jest pozostanie w klinice przez co najmniej 6 godzin.

Korekta uszu, w zależności od ich stanu pierwotnego oraz wybranej techniki operacyjnej, trwa 1-2 godziny.

Rekonwalescencja po korekcie uszu

W ramach rekonwalescencji po korekcie uszu należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza oraz przestrzegać zasad opieki pozabiegowej. Konieczne jest delikatne obchodzenie się z uchem. Pierwsze mycie głowy możliwe jest najwcześniej w czwartej dobie po operacji.

Do czasu usunięcia szwów (zazwyczaj w 14 dobie od operacji) pacjent powinien stale nosić opaskę uciskającą małżowiny uszne. Potem zalecane jest jej stosowanie na noc przez okres od 2 do 4 tygodni. U dzieci przez ten czas opaska powinna być stosowana także w ciągu dnia.

Powrót do pracy i lekkiej aktywności sportowej możliwy jest zwykle po upływie 5 dni. Z kolei powrót do pełnej aktywności sportowej zalecany jest po co najmniej 3 tygodniach od zabiegu.

Kiedy widoczne są efekty korekty uszu?

Niedługo po wykonanym zabiegu uszy mogą być obrzęknięte oraz zasinione. Zwykle dolegliwości tego typu ustępują po 10-14 dniach.

Efekty korekty uszu widoczne są po upływie kilku tygodni od wykonania zabiegu. Ostateczny rezultat można ocenić po ustaniu procesów regeneracyjnych małżowiny usznej, które mogą trwać kilka miesięcy. U zdecydowanej większości pacjentów efekty operacji uszu mają charakter stały.

Korekta uszu u dzieci

Odstawanie uszu jest często wadą wrodzoną, dlatego może być obserwowana nawet u noworodków. Kiedy odkształcenie uszu u dziecka wynika z pozycji w łonie matki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że małżowiny uszne wrócą na swoje miejsce. Jeśli jednak tak się nie dzieje i noszenie czapeczki oraz inne sposoby formowania uszu nie przynoszą rezultatów, dziecko może być zakwalifikowane do zabiegu korekcji uszu. Wykonanie operacji możliwe jest jednak po zakończeniu etapu rozwoju małżowiny usznej, który następuje około 6 roku życia.

Jednak korekta uszu wykonywana jest zwykle u dzieci, które ukończyły 8 rok życia. Chrząstka jest wtedy elastyczna i podatna na formowanie. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest korekta odstających uszu.

Dzieci są szczególną grupą pacjentów, którą otaczamy odpowiednią troską. W Timeless Chirurgia Plastyczna, zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami, operację uszu wykonujemy zgodnie z wolą młodych pacjentów oraz na prośbę rodziców.

Wskazania do przeprowadzenia korekty uszu

Wskazaniem do przeprowadzenia operacji plastycznej uszu są względy estetyczne, a najczęściej zbyt duże odstawanie małżowin usznych. Istnieje również szereg innych schorzeń, w przypadku których wskazane jest przeprowadzenie korekty uszu, jak: anocja i mikrocja, guzek Darwina, zwinięcie małżowiny usznej czy ucho zapaśnika.

Przeciwwskazania do operacji uszu

Przeciwwskazaniem do wykonania operacji uszu jest zły stan ogólny pacjenta, infekcje wirusowe i bakteryjne, skłonność do powstawania blizn, zaburzenia krzepliwości, skazy naczyniowe, jak też niewyrównana cukrzyca i ciśnienie tętnicze oraz ciąża i okres karmienia piersią.

Operacja uszu – cena

W Timeless w Warszawie cena korekty uszu ustalana jest po indywidualnej konsultacji i wynika ze stanu pierwotnego uszu oraz wybranej techniki operacyjnej.

Najlepszym sposobem aby uzyskać wycenę zabiegu dla siebie jest umówienie konsultacji z chirurgiem plastykiem. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań, określeniu zakresu korekty, rodzaju znieczulenia, chirurg przedstawi wycenę zabiegu.

Specjalista chirurgii plastycznej dr Janusz Jaworowski odpowiada na częste pytania dotyczące zabiegu otoplastyki:

 

 • Korekcja uszu
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-1,5h
 • Rodzaj znieczulenia miejscowe
 • Pobyt w klinice bez pobytu
 • Badania przed zabiegiem
 • grupa krwi ( zaświadczenie z laboratorium )
 • morfologia, OB
 • elektrolity w surowicy krwi: Na, K, Mg, Cl
 • INR, APTT
 • poziom glukozy ( na czczo )
 • EKG z opisem
 • oznaczenie antygenu HBs lub szczepienie p / WZW B lub oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw WZW B w przypadku szczepienia w przeszłości – powyżej 5 lat
 • oznaczenie poziomu przeciwciał anty-HCV
 • inne badania w przypadku istnienia chorób towarzyszących

Sprawdź także operacja plastyczna nosa

 • Ten rodzaj zabiegów w Timeless Chirurgia Plastyczna wykonuje:
 • Dr Janusz Jaworowski

  dr Janusz Jaworowski

  Specjalista chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym.

  Umów wizytę

 • dr n. med. Piotr Pietruski

  Specjalizuje się w chirurgii estetycznej, rekonstrukcyjnej, w tym chirurgii ręki.

  Umów wizytę

 • Maciej Mazurek

  dr n. med. Maciej Mazurek

  Lekarz medycyny estetycznej, doktor nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

  Umów wizytę

 • Zdjęcia przed i po zabiegach:
 • Często zadawane pytania:

Istnieje wiele technik chirurgicznych służących poprawie wyglądu uszu. Umożliwiają one m.in. korektę odstających małżowin, zmniejszenie rozmiaru czy stopnia asymetrii a także poprawę deformacji, jak np. ucho zwinięte czy zwisające. Plan leczenia operacyjnego musi być ściśle dopasowany do konkretnego przypadku.

Dlatego też, kluczową rolę w doborze najlepszej, spersonalizowanej strategii postępowania odgrywa wizyta konsultacyjna, podczas której chirurg plastyczny zapoznaje się z oczekiwaniami pacjenta oraz dokładnie analizuje zarówno wygląd uszu, jak również proporcje twarzy.

Otoplastykę można wykonać zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Małżowina uszna w 5 roku życia uzyskuje około 80% swojego ostatecznego rozmiaru. Uważa się, że po przekroczeniu tego progu wiekowego ingerencje chirurgiczne na uchu nie prowadzą do zaburzenia jego rozwoju.

Korekcja odstających małżowin usznych wykonywana jest zwykle u dzieci w wielu szkolnym
(8-14 rok życia). Kiedy chrząstka jest „młoda” a przez to elastyczna, podatna na formowanie a uraz emocjonalny spowodowany wyglądem niedokonany.

W Klinice Timeless, zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami nie wykonujemy operacji korekcyjnej uszu wyłącznie na prośbę rodziców. Każdorazowo wymagane jest wyrażenie woli poddania się zabiegowi przez młodego pacjenta.

Do naszej Kliniki coraz częściej zgłaszają się osoby dorosłe chcące poprawić wygląd swoich uszu. Dotyczy to zarówno korekty odstawania małżowin, zniwelowania ich niesymetryczności czy naprawie deformacji.

U osób dorosłych, oraz dobrze współpracujących dzieci (zwykle w wieku powyżej 10 lat) operacja uszu przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie to, indukowane kilkoma ukłuciami igłą w tylną powierzchnię uszu, zapewnia całkowite zniesienie bólu wynikającego z manipulacji chirurgicznej.

Na wyraźne życzenie pacjenta możliwe jest również wykonanie operacji w tzw. krótkim znieczuleniu dożylnym (pacjent śpi podczas operacji).

Jak po każdej ingerencji chirurgicznej dochodzi do powstania blizny. 
W Klinice Timeless, chirurgiczną korektę uszu wykonuje się z dojścia zamałżowinowego.

Dzięki temu powstająca blizna pooperacyjna jest schowana za uchem co czyni ją niewidoczną.

Operacja korekty małżowin usznych, w zależności od ich stanu pierwotnego oraz wybranej techniki operacyjnej, trwa od 1,5 do 2 godzin. Po zakończeniu zabiegu zakładany jest opatrunek dociskający i ochraniający operowane uszy. W przypadku znieczulenia miejscowego zastosowanego podczas zabiegu, pacjent pozostaje w Klinice, pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego przez 2 do 3 godzin.

Jeżeli operacja przeprowadzona była w znieczuleniu dożylnym, czas pozostania w Klinice wynosi co najmniej 6 godzin. Po zbadaniu oraz wyedukowaniu przez lekarza specjalistę, pacjent wypisywany jest do domu. Termin wizyty kontrolnej ustalany jest przy wypisie. Ból występujący po zabiegu utrzymuje się przez kilka dni podczas których pacjenci stosują zalecone leki przeciwbólowe. Możliwe jest także utrzymywanie się tkliwości operowanych uszu przez kilka tygodni.

Po operacji korekcji uszu, jak po każdej ingerencji chirurgicznej trzeba ściśle stosować zalecenia lekarza. Należy pamiętać o delikatnym obchodzeniu się z operowanym uchem, bez jego manipulacji np. podczas kąpieli. Pierwsze mycie głowy po zabiegu jest zalecane najwcześniej w czwartej dobie pooperacyjnej. W przypadku zamoczenia okolicy małżowiny, trzeba ją osuszyć a następnie zdezynfekować ranę pooperacyjną (np. Octeniseptem).

Opaska dociskająca małżowiny uszne powinna być noszona bez przerwy (przez cały dzień) do czasu usunięcia szwów skórnych z rany operacyjnej (z reguły w 14 dobie od operacji). Następnie zaleca się dalsze jej stosowanie na noc przez okres 2 do 4 tygodni. Okres ten warunkowany jest pierwotnym stopniem odstawania małżowin oraz wczesnym wynikiem pooperacyjnym stwierdzonym podczas wizyty kontrolnej. U dzieci, ze względów ochronnych, rekomenduje się stosowanie opaski w tym okresie również podczas dnia.

Powrót do pracy zalecany jest po upływie 5 dni. W przypadku pacjentów dziecięcych powrót do szkoły może nastąpić po upływie tygodnia od operacji, pod warunkiem rygorystycznej ochrony operowanych małżowin usznych przed urazem.
Powrót do aktywności sportowej typu cardio możliwy jest po upływie 5 dni. Powrót do pełnej aktywności sportowej zalecany jest po 3 tygodniach od operacji.

W przypadku uprawiania sportów kontaktowych niosących ze sobą ryzyko urazu operowanego ucha, zalecamy ich unikanie przez 6 tygodni. Aczkolwiek pływanie jest możliwe już w 2 tygodniu pooperacyjnym, skoki do wody oraz nurkowanie są dozwolone dopiero po upływie 4 tygodni.

We wczesnym okresie pooperacyjnym obowiązuje zakaz dźwigania ciężkich przedmiotów przez okres minimum 3 dni. Dlatego też, ważna jest organizacja odpowiednich warunków domowych i wsparcia pacjenta w okresie rekonwalescencji. Dotyczy to szczególnie matek z małymi dziećmi.

Chirurgiczna korekta małżowiny usznej w żaden sposób nie wpływa na procesy słuchowe.

U zdecydowanej większości pacjentów uzyskany wynik operacji ma charakter stały. Pamiętać należy jednak o potencjalnej możliwości nawrotu odstawania skorygowanej małżowiny usznej po pewnym czasie.

Jest to spowodowane tak zwaną „pamięcią” chrząstki ucha prowadzącą do jej ponownego zawinięcia. Korekta nawrotu jest możliwa i z reguły polega na osłabieniu chrząstki przez jej miejscowe nacięcia.