Leczenie blizn

Leczenie blizn

Skóra to najlepszy materiał ochronny jaki mamy. Zabezpiecza nas przed zmianami w otoczeniu, jak temperatura czy nasłonecznienie, a co równie ważne, przed urazami mechanicznymi. To nasza osłona, która codziennie jest narażona na działanie czynników zewnętrznych. W chwili urazu głębszych warstw skóry uruchamiane są złożone mechanizmy naprawcze. Organizm ludzki nie jest w stanie przywrócić idealnej budowy skóry poprzez proces regeneracji. Dlatego wytwarza ona bliznę zbudowaną z tkanki włóknistej, która zapewnia szczelność oraz około 75% pierwotnej odporności mechanicznej.

Często rezultat bliznowacenia będący skutkiem urazu bądź przebytego zabiegu chirurgicznego jak np. cięcie cesarskie, jest niesatysfakcjonujący lub trudny do zaakceptowania. Często powstająca blizna pozostawia nieestetyczny ślad – wypukłe bądź wklęsłe, jaśniejsze bądź ciemniejsze pasmo na skórze ciała. U niektórych osób występuje również tendencja do zaburzonego gojenia ran której efektem może być powstanie blizny przerostowej lub bliznowca, zwanego również keloidem. Niekiedy rozległe blizny, np. powstałe na skutek oparzenia bądź niedostatecznej rehabilitacji, ulegają masywnym przykurczom prowadząc do znacznych ograniczeń funkcjonalnych kończyn, tułowia i twarzy.

Timeless oferuje różne metody z zakresu chirurgii plastycznej jak i medycyny estetycznej pozwalające na poprawę wyglądu blizn, szczególnie w eksponowanych okolicach ciała. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, Timeless Chirurgia Plastyczna uczestniczyła w multidyscyplinarnym badaniu klinicznym zatytułowanym „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbkach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” mającym na celu m.in. ocenę skuteczności korekty estetyki blizny poprzez zastosowanie przeszczepu tkanki tłuszczowej. Udział we wspomnianym programie badawczym pozwolił Nam na zabranie olbrzymiego doświadczenia w zakresie leczenia blizn oraz wypracowanie najskuteczniejszych algorytmów postępowania z różnymi ich typami.

Korekta blizn po cięciu cesarskim

Wykonanie cesarskiego cięcia wiąże się z powstaniem blizny. Gdy z biegiem czasu staje się ona nieestetyczna, trudna do ukrycia lub utrudnia powrót do ulubionej aktywności sportowej proponujemy szereg rozwiązań, które mogą przywrócić atrakcyjny wygląd tej części brzucha. Różny sposób wykonania cięcia i szycia kolejnych warstw tkanek może wymagać “uwolnienia” skóry od głębiej położonych tkanek. Korekcja blizny jest również często wykonywana przy okazji innych zabiegów przemian po ciąży – np podczas abdominoplastyki. Nowa blizna jest dobrze zaadaptowana i położona w pozycji korzystnej dla prawidłowego gojenia. Zastosowanie zaleceń naszych specjalistów i dodatkowych zabiegów – podania komórek macierzystych, osocza bogatopłytkowego lub zabiegów laserem medycznym sprawi, że po zabiegu pozostanie minimalny ślad na skórze, który można łatwo ukryć pod standardową bielizną, a nawet skąpym strojem kąpielowym.

Blizny po cesarskim cięciu są wyjątkowe w porównaniu do innych blizn. Ich powstanie jest zawsze związane z interwencją zabiegową. Poza ubytkiem w skórze, tkanka bliznowata powstaje również w tkance podskórnej, mięśniu prostym brzucha, otrzewnej oraz macicy. Nie zawsze udaje się dobrze rozdzielić te liczne warstwy. Może się to wiązać z powstaniem blizny utrudniającej normalne funkcjonowanie. Taka blizna może być bolesna, utrudniać wykonywanie ruchów, powodować ciągnięcie głębszych warstw podczas aktywności fizycznej, a w przypadku pojawienia się fragmentów macicy w bliźnie – endometriozę, która może być źródłem dużej bolesności i dyskomfortu. Poza aspektami funkcjonalnymi, taka blizna może być po prostu nieestetyczna, zbyt szeroka lub mocno odróżniająca się kolorem od otaczającej skóry. W takiej sytuacji oferujemy korektę blizny polegającą na kompleksowym remodelowaniu okolicy, gdzie ona powstała. Zabieg uwzględnia zniwelowanie zaciągania tkanek, usunięcie zrostów i prawidłową adaptację rany, tak aby nowa blizna była ledwie zauważalnym śladem na skórze, która chowa się w naturalnych liniach zgięcia.

 • Korekta blizn po cięciu cesarskim
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-1,5h
 • Rodzaj znieczulenia znieczulenie miejscowe lub ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Blizny na twarzy i w miejscach eksponowanych

Twarz jest najbardziej eksponowaną częścią ciała, którą pokazujemy codziennie innym ludziom. W związku z tym, każda jej niedoskonałość jest szczególnie widoczna. W zależności od wielkości blizny stosujemy różne techniki i narzędzia. Przy dużych zmianach wykorzystujemy techniki rekonstrukcyjne i przesunięcie nowych blizn w mniej widoczne okolice. Przy mniejszych bliznach dokonujemy szczegółowej analizy charakteru blizny (zanikowa, przerostowa, odbarwiona, przebarwiona) i dobieramy najlepsze techniki zmniejszające jej widoczność. Bardzo ważną kwestią przy bliznach na twarzy i widocznych okolicach jest nieunikniona ekspozycja na światło słoneczne i promieniowanie UV. Wpływa to istotnie na przebieg gojenia i często powoduje przebarwienie blizny nawet po prawidłowym zaopatrzeniu. Zatem po zabiegu kluczowe jest stosowanie się do zaleceń naszych specjalistów.

 • Korekta blizn w okolicy twarzy
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-1,5h
 • Rodzaj znieczulenia miejscowe
 • Pobyt w klinice bez pobytu
 • Blizny przebarwione
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-1,5h
 • Rodzaj znieczulenia miejscowe
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Nowatorskie metody leczenia blizn

Każda blizna ma swoją historię. Mogła powstać w wyniku urazu, planowanej operacji czy podczas uprawiania sportu. W związku z różnymi przyczynami i lokalizacją blizn, inne jest ich leczenie. Najważniejszym elementem w prawidłowym leczeniu nieestetycznych blizn jest wnikliwa ocena doświadczonego specjalisty. Dzięki temu możliwe jest określenie charakteru zmiany – czy wykazuje ona tendencję do przerostu, czy przeciwnie – do atrofii (zaniku) tkanek lub czy z biegiem czasu może dojść do jej przebarwienia. Dodatkowo, blizny zlokalizowane na różnych częściach ciała determinują inne techniki zabiegowe – choćby z faktu konieczności uwzględnienia linii napięcia skóry tzw. linii Langera. W przypadku dużych blizn lub obszarów po oparzeniu wykorzystujemy doświadczenie i techniki chirurgii rekonstrukcyjnej.

 • Korekta blizn przerostowych, keloidów
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1,5-2,5h
 • Rodzaj znieczulenia znieczulenie miejscowe lub ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu
 • Korekta blizn powodujących przykurcz (np. pooparzeniowych)
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1,5-2,5h
 • Rodzaj znieczulenia znieczulenie miejscowe lub ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu
 • Badania przed zabiegiem
 • grupa krwi ( zaświadczenie z laboratorium )
 • morfologia, OB
 • elektrolity w surowicy krwi: Na, K, Mg, Cl
 • INR, APTT
 • poziom glukozy ( na czczo )
 • EKG z opisem
 • oznaczenie antygenu HBs lub szczepienie p / WZW B lub oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw WZW B w przypadku szczepienia w przeszłości – powyżej 5 lat
 • oznaczenie poziomu przeciwciał anty-HCV
 • inne badania w przypadku istnienia chorób towarzyszących

Sprawdź także: Plastyka powłok brzusznych – abdominoplastyka

 • Ten rodzaj zabiegów w Timeless Chirurgia Plastyczna wykonuje:
 • Dr Janusz Jaworowski

  dr Janusz Jaworowski

  Specjalista chirurgii plastycznej, ogólnej i onkologicznej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym.

  Umów wizytę

 • dr n. med. Piotr Pietruski

  Specjalizuje się w chirurgii estetycznej, rekonstrukcyjnej, w tym chirurgii ręki.

  Umów wizytę

 • Dr n. med. Wiktor Paskal

  dr n. med. Wiktor Paskal

  Lekarz medycyny estetycznej, doktor nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

  Umów wizytę

 • Maciej Mazurek

  dr n. med. Maciej Mazurek

  Lekarz medycyny estetycznej, doktor nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej.

  Umów wizytę

 • Zdjęcia przed i po zabiegach:
 • Często zadawane pytania:

Nie jest możliwe całkowite usunięcie blizny. Wynika to z biologicznego ograniczenia procesu gojenia rany poprzez bliznowacenie, a nie regenerację. Dlatego też, każda ingerencja, czy to urazowa czy chirurgiczna, w integralność tkanek ludzkich prowadzi do powstania trwałego śladu w postaci blizny.

Korekta estetyki blizny ma na celu poprawę jej wyglądu, uczynienie jej mniej widoczną bądź zamianie na inną bliznę umiejscowioną w mniej eksponowanej okolicy ciała. Niekiedy cel leczenia stanowi również poprawa funkcjonalności ciała uzyskana likwidacją bliznowatych przykurczów.

Metody korekty wyglądu blizny można podzielić na operacyjne i małoinwazyjne. Leczenie operacyjne obejmuje wycięcie nieestetycznej blizny i jej ponowne zszycie przy zastosowaniu technik chirurgii plastycznej, bądź wykonanie plastyki płatowej, jak np.: Z-plastyka czy W-plastyka. Metody te mają na celu zmianę kształtu i położenia blizny co pozwala na jej ukrycie w naturalnych bruzdach i zmarszczkach skóry. Skutkuje to również obniżeniem napięcia działającego na ranę, usprawniając proces gojenia oraz estetykę nowej blizny.

Metody małoinwazyjne takie jak podanie osocza bogatopłytkowego, a także laseroterapię pełnią rolę pomocniczą w postępowaniu przeciwko bliźnie, poprawiając wygląd skóry w obrębie blizny i jej okolicy. W ostatnich latach duże uznanie w leczeniu szczególnie rozległych i pooparzeniowych blizn uzyskało podawanie komórek macierzystych uzyskanych z przeszczepu tłuszczowego pacjenta. Przeszczep tkankowy uzyskany małoinwazyjną techniką liposukcji VASER lipo® poddany specjalnej obróbce a następnie wprowadzony specjalną kaniulą w bliznę i jej sąsiedztwo prowadzi do znacznej poprawy wyglądu tekstury skóry a także zmiękczeniu jej struktury. Klinika Timeless posiada olbrzymie doświadczenie w tym zakresie z racji udziału w multidyscyplinarnym projekcie badawczym o tej tematyce:„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbkach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”. Pozwoliło ono na wypracowanie skutecznego algorytmu korekcji blizn łączącego techniki chirurgiczne z przeszczepem komórek macierzystych.

Dobór najskuteczniejszej metody korekty blizny uzależniony jest od wielu czynników. Do kluczowych należą: rozmiary i charakter blizny, jej umiejscowienie, jakość okolicznej skóry i tkanki podskórnej, przebyte urazy i zabiegi operacyjne, czy stan odżywienia pacjenta. Bardzo istotne jest również nastawienie oraz oczekiwania pacjenta wobec rezultatu leczenia.

W Klinice Chirurgii Plastycznej Timeless wybór odpowiedniego planu korekcji blizny dokonywany jest wspólnie przez pacjenta i specjalistę chirurgii plastycznej po przeprowadzeniu badania przedmiotowego, oraz po omówieniu wszystkich dostępnych opcji postępowania.

Gojenie rany jest procesem trzyetapowym, rozciągniętym w czasie. Ostatnią, i zarazem najdłuższą fazę stanowi etap maturacji blizny, zwany również okresem jej dojrzewania. Podczas tego etapu struktura blizny ulega przebudowie i zyskuje wytrzymałość mechaniczną. Finalny wygląd blizny jest rezultatem właśnie tego procesu.

Przyjmuje się, że etap ten trwa około 11 miesięcy od momentu pierwotnego urazu i właśnie po tym czasie wskazane jest podejmowanie ingerencji chirurgicznych w postaci plastyki blizny czy też jej wycięcia i ponownego zszycia tkanek.

Każda interwencja chirurgiczna prowadzi do powstania blizn. Dotyczy to również zabiegów operacyjnych mających na celu korekcję jej wyglądu. Dla uzyskania zadowalającego rezultatu końcowego terapii, konieczna jest współpraca pacjenta z chirurgiem plastycznym.

Okres dojrzewania blizny trwa około 11 miesięcy. Jest to czas w którym pacjent ma realny wpływ na jej ostateczny wygląd poprzez wypełnianie zaleceń określonych w opracowanym przez klinikę protokole pielęgnacji blizn pooperacyjnych.