Czego mogę się spodziewać po zabiegu otoplastyki?
 

Czego mogę się spodziewać po zabiegu otoplastyki?

Operacja korekty małżowin usznych, w zależności od ich stanu pierwotnego oraz wybranej techniki operacyjnej, trwa od 1,5 do 2 godzin. Po zakończeniu zabiegu zakładany jest opatrunek dociskający i ochraniający operowane uszy. W przypadku znieczulenia miejscowego zastosowanego podczas zabiegu, pacjent pozostaje w Klinice, pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego przez 2 do 3 godzin.

Jeżeli operacja przeprowadzona była w znieczuleniu dożylnym, czas pozostania w Klinice wynosi co najmniej 6 godzin. Po zbadaniu oraz wyedukowaniu przez lekarza specjalistę, pacjent wypisywany jest do domu. Termin wizyty kontrolnej ustalany jest przy wypisie. Ból występujący po zabiegu utrzymuje się przez kilka dni podczas których pacjenci stosują zalecone leki przeciwbólowe. Możliwe jest także utrzymywanie się tkliwości operowanych uszu przez kilka tygodni.