Czy można całkowicie usunąć bliznę?
 

Czy można całkowicie usunąć bliznę?

Nie jest możliwe całkowite usunięcie blizny. Wynika to z biologicznego ograniczenia procesu gojenia rany poprzez bliznowacenie, a nie regenerację. Dlatego też, każda ingerencja, czy to urazowa czy chirurgiczna, w integralność tkanek ludzkich prowadzi do powstania trwałego śladu w postaci blizny.

Korekta estetyki blizny ma na celu poprawę jej wyglądu, uczynienie jej mniej widoczną bądź zamianie na inną bliznę umiejscowioną w mniej eksponowanej okolicy ciała. Niekiedy cel leczenia stanowi również poprawa funkcjonalności ciała uzyskana likwidacją bliznowatych przykurczów.