Czy można skorygować opadanie starczo niezmienionej powieki górnej?
 

Czy można skorygować opadanie starczo niezmienionej powieki górnej?

Izolowane opadanie powieki górnej, może być wynikiem wady wrodzonej, następstwem urazu, w tym
przebytego zabiegu okolicy oczodołowej (np. operacji korekcyjnej zaćmy), bądź choroby neurologicznej. Z reguły przypadłość ta ma charakter postępujący, prowadzący do stopniowego obniżania się brzegu powieki ograniczającego pole widzenia.

Z tego też powodu wada ta wymaga przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki i w przypadku wyeliminowania przyczyny neurologicznej, konieczna jest korekcja chirurgiczna. Wybór metody
operacyjnej uzależniony jest od stopnia funkcjonalności mięśnia dźwigacza powieki górnej. W przypadku zachowania odpowiedniej funkcji mięśnia możliwe jest uniesienie powieki poprzez jego plikację bądź skrócenie w znieczuleniu miejscowym. W przypadku bardzo słabej czynności mięśnia konieczne jest podwieszenie powieki na specjalnych paskach. Operacja ta wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym.