Czy muszę wykonywać kilka zabiegów jednocześnie?
 

Czy muszę wykonywać kilka zabiegów jednocześnie?

Wykonanie kilku zabiegów jednocześnie traktujemy w kategoriach możliwości a nie przymusu. Naszym priorytetem jest Twój komfort i bezpieczeństwo.

Jeśli wykonanie kilku zabiegów wiązałoby się z większym ryzykiem powikłań lub mogłoby dać niezadowalający efekt – nie będziemy proponować takich rozwiązań. Przemiany Twojego ciała są dopasowujemy do Twoich potrzeb i możliwości.