Czy operacja nosa wiąże się z zaburzeniami węchu?
 

Czy operacja nosa wiąże się z zaburzeniami węchu?

Komórki odpowiedzialne za rozpoznawanie zapachów, w tym także aromatów spożywanych posiłków, znajdują się wysoko w szczycie nosa. Dzięki temu nabłonek węchowy jest ukryty i osłonięty od zdarzeń mechanicznych mogących powodować urazy.

W czasie operacji remodelingowi najczęściej poddawane są tkanki znajdujące się dużo niżej, tuż ponad podniebieniem, lub bardziej zewnętrznie – tworzące obrys nosa. Dzięki temu że nabłonek zmysłowy nie jest w polu operacyjnym – takie korekcje nie wpływają na jego właściwości. Po operacji mogą wystąpić krótkotrwałe problemy z węchem spowodowane obecnością opatrunków, które ograniczają przepływ powietrza – co powoduje gorszy dostęp do cząsteczek zapachowych. Jednak jest tylko krótkotrwała, szybko ustępująca niedogodność.