Kiedy po urazie nosa zgłosić się do lekarza?
 

Kiedy po urazie nosa zgłosić się do lekarza?

Najlepiej po każdym urazie zgłosić się do lekarza jak najszybciej – by pozwolić specjaliście ocenić możliwe konsekwencje, wykonać dodatkowe badania czy otrzymać rekomendację w sprawie dalszego postępowania. Po niektórych urazach, przy szybkim opatrzeniu, można od razu uzyskać dobre efekty, niestety często dochodzi do urazu chrząstek, którym trzeba pozwolić naturalnie się zagoić zanim wykona się dalszą korekcje.

Doświadczony specjalista oceni i zaplanuje dalsze postępowanie, tak by uzyskany efekt w pełni spełniał założenia pacjenta. Warto także zgłosić się do lekarza ze względów ubezpieczeniowych – część towarzystw, tylko po szybkiej reakcji pacjenta jest skłonna wypłacić odszkodowanie, które może pokryć późniejsze koszty leczenia.