Moja blizna pooperacyjna…
 

Moja blizna pooperacyjna…

Jak po każdej ingerencji chirurgicznej dochodzi do powstania blizny. W przypadku redukcji piersi kształt blizny uzależniony jest od zastosowanej techniki operacyjnej. Najczęściej blizna umiejscowiona jest okołootoczkowo oraz pod kompleksem otoczka-brodawka w linii pośrodkowej piersi.

W przypadku redukcji piersi o bardzo dużym przeroście, blizna ma kształt „odwróconej litery T” której dolna część ukryta jest w fałdzie podpiersiowym.
Stosując się do protokołu pielęgnacji blizn pooperacyjnych Naszej Kliniki, po okresie około 6 miesięcy estetyka blizn jest bardzo dobra, co z reguły czyni je niemal niewidocznymi.