Warunki współpracy

Rezerwacja i płatności za konsultacje

Klient dokonuje rezerwacji konsultacji osobiście w Recepcji lub za pośrednictwem telefonu. Klient ma możliwość opłacenia konsultacji za pośrednictwem strony internetowej timeless.com.pl/sklep/konsultacje/

Odwoływanie konsultacji z przyczyn leżących po stronie Klienta

Odwołanie konsultacji skutkujące zwrotem opłaty za konsultacje jest możliwe najpóźniej na 48 godzin przed wyznaczonym terminem konsultacji Na przykład: konsultację zaplanowaną na czwartek na godzinę 16:00 należy odwołać do wtorku do godziny 16:00.

Konsultacje przypadające po dniu wolnym od pracy (np. po weekendach, po świętach) należy odwołać na dwa dni robocze naprzód, także z zachwaniem terminu 48 godzin, licznych w dni robocze . Na przykład: konsultację zaplanowaną na poniedziałek o godzinie 11:00 należy odwołać do czwartku do godziny 11:00.

Za nieodwołane lub odwołane zbyt późno i opłacone w obniżonej cenie konsultacje należności nie będą zwracane.

W przypadku, gdy Klient odwoła konsultację w wyznaczonym czasie, otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na rachunek, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Klienta, kwota może zostać zaliczona na rzecz spotkania w innym terminie lub realizację innej usługi.

Odwoływanie konsultacji z przyczyn leżących po stronie Kliniki Timeless.

W przypadku odwołania konsultacji z przyczyn leżących po stronie Kliniki, Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na rachunek, z którego dokonywana była płatność. Na wyraźne życzenie Klienta, kwota zostanie zaliczona na rzecz kolejnego spotkania.