Zespół Kliniki Timeless tworzy historię Polskiej Chirurgii Plastycznej
 

Zespół Kliniki Timeless tworzy historię Polskiej Chirurgii Plastycznej

Stało się! Grudzień nadszedł i w końcu możemy to ogłosić…

Najbardziej prestiżowe czasopismo o chirurgii plastycznej na świecie – „Plastic and Reconstructive Surgery” (PRS), opublikowało w najnowszym numerze pracę dr Pietruskiego i dr Jaworowskiego, chirurgów plastycznych z Kliniki Timeless. Co więcej, ich artykuł dotyczący tematyki chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej piersi został wyróżniony i dostąpił zaszczytu otrzymania miana doniesienia miesiąca (Hot Topic). Jest to pierwsze tego typu osiągnięcie Polskiej Chirurgii Plastycznej! Tworzymy historię.

PRS (nie mylić z PRS Global Open) to elitarne czasopismo które wyznacza standardy we współczesnej chirurgii plastycznej. Na jego łamach publikowane są jedynie doniesienia opracowane przez wybitnych specjalistów, cieszących się wielką renomą na arenie międzynarodowej. Uznanie oraz rozległa wiedza i doświadczenie dr Pietruskiego i dr Jaworowskiego w zakresie chirurgii kobiecych piersi zaowocowała publikacją zatytułowaną „Analysis of the Visual Perception of Female Breast Aesthetics and Symmetry: An Eye-Tracking Study”. Artykuł został uznany na tyle przełomowy, że Rada Naukowa czasopisma postanowiła przyznać mu status Open Access, dzięki czemu dostępny on będzie dla wszystkich zainteresowanych specjalistów.

Dla dr Pietruskiego niniejsza publikacja ma dodatkowy wydźwięk. Sprawia bowiem, że jako pierwszy polski chirurg plastyczny w historii osiągnął tzw. „wielką trójkę” – czyli bycie głównym autorem doniesień opublikowanych w trzech najbardziej prestiżowych czasopism o chirurgii plastycznej na świecie – „PRS”, „Aesthetic Surgery Journal” oraz „Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery”. Szczere gratulacje!

W nadchodzących dniach postaramy się nakłonić dr Pietruskiego, co nie będzie proste z powodu jego niechęci do udzielania się w social mediach, o komentarz w tej sprawie :)

Link do artykułu na stronie „Plastic and Reconstructive Surgery” https://t.co/PbzbvJ8wBk