Implanty piersiowe a nowotwór – Informacja dla zaniepokojonych pacjentek.
 

Implanty piersiowe a nowotwór – Informacja dla zaniepokojonych pacjentek.

W ostatnim czasie Klinika Timeless otrzymuje liczne zapytania od zaniepokojonych kobiet, odnośnie nowotworu związanego z powiększeniem piersi implantami silikonowymi, które przebyły tego rodzaju zabieg w innych podmiotach leczniczych. Stan ten jest zapewne spowodowany medialnymi doniesieniami o wycofaniu, zakazaniu wprowadzania do obrotu i reklamy niektórych rodzajów protez, m.in. we Francji na początku kwietnia tego roku.

Niestety, sytuacja ta jest również wynikiem niedostatecznego wyedukowania pacjentek przez ośrodki, w których pierwotnie były operowane, przez co są obecnie narażone na stres i niepokój o własne zdrowie. Wiele z nich, pozostawionych samym sobie, poszukuje informacji na własną rękę w internecie co bardzo często z racji dostępu do wielu nieprofesjonalnych źródeł wiedzy medycznej potęguje tylko ich strach. W związku z zaobserwowaną sytuacją, Klinika Timeless w celach edukacyjnych zamieszcza dla zainteresowanych kobiet zestawienie podstawowych informacji odnośnie ryzyka nowotworu związanego z implantami piersiowymi. W przyszłym tygodniu udostępnimy broszurę informacyjną omawiającą niniejsze zagadnienie w szerszym zakresie.

Jednocześnie przypominamy pacjentkom, które przebyły zabieg powiększenia piersi w Klinice Timeless, że od wielu lat, w trosce o maksymalizację poziomu ich bezpieczeństwa stosujemy jedynie nowoczesne implanty o gładkiej powierzchni firmy Motiva.

Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia jak i Food and Drug Administration (FDA), amerykański urząd regulujący m.in. obrót leków i wyrobów medycznych, na tle dostępnych wyników badań naukowych są zgodne, że niektóre rodzaje implantów piersiowych zwiększają ryzyko wystąpienia anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego piersi (ang. breast implant-associated anaplastic large cel lymphoma – BIA-ALCL). Na podstawie najnowszych danych ryzyko wystąpienia wspomnianego nowotworu określa się jako niskie. Od czasu pierwszego doniesienia o tej chorobie w 1997 roku, do połowy 2018 roku opisanych zostało 530 jej przypadków na całym świecie.

Wyniki badań sugerują, że BIA-ALCL jest powiązane z implantami o powierzchni teksturowanej, stosowanej głównie w implantach o kształcie anatomicznym. Dotychczas nie wykazano jednoznacznego związku implantów o gładkiej powierzchni z ryzykiem wystąpienia chłoniaka piersi. Jako środek zapobiegawczy, Francja jako pierwszy kraj w Europie, zakazał stosowania implantów teksturowanych i poliuretanowych następujących producentów: Allergan, Arion, Eurosilicone, Polytech, Nagor oraz Sebbin. Wielce prawdopodobne wydaje się podjęcie podobnego kroku przez inne kraje Unii Europejskiej.

Średni czas obserwacji objawowej BIA-ALCL od momentu wszczepienia protezy wynosi około 8 lat. Pierwszymi objawami są: obrzęk i tkliwość piersi oraz obecność płynu w torebce łącznotkankowej otaczającej implant stwierdzona w badaniu USG. Według obowiązujących wytycznych, ścieżka diagnostyczna rozpoczyna się badaniem przedmiotowym przeprowadzanym przez chirurga oraz obrazowaniem USG obu piersi. Wczesne wykrycie tego rodzaju chłoniaka umożliwia jego całkowite wyleczenie. Podkreślić należy, że według wytycznych opracowanych przez FDA nie jest rekomendowane usunięcie implantów piersiowych w przypadku braku potwierdzenia BIA-ALCL. Dlatego też, uspokajamy wszystkie kobiety z teksturowanymi implantami piersi które są zaniepokojone swoim stanem zdrowia. Zalecamy ciągłą obserwację stanu biustu ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych wcześniej objawów. Grupę zainteresowanych kobiety zachęcamy do odbycia wizyty konsultacyjnej w trybie planowym.