Informacje o anaplastycznym chłoniaku wielkokomórkowym BIA- ALCL
 

Informacje o anaplastycznym chłoniaku wielkokomórkowym BIA- ALCL

Dla wszystkich zainteresowanych kobiet, przygotowaliśmy broszurę informacyjną o anaplastycznym chłoniaku wielkokomórkowym – nowotworze związanym z niektórymi rodzajami implantów piersiowych. Inicjatywa ta jest wynikiem licznych zapytań które Klinika Timeless otrzymała w ostatnim czasie od zaniepokojonych pacjentek, które przebyły zabieg rekonstrukcji lub powiększenia piersi implantami w różnych podmiotach leczniczych.

BIA-ALCL – Co to takiego?

Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy określany skrótowym terminem BIA- ALCL (ang. breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma) to rzadki nowotwór piersi, którego ryzyko wystąpienia, w świetle najnowszych doniesień naukowych, związane jest z niektórymi rodzajami implantów piersiowych. Pierwszy jego przypadek został opisany w 1997 roku, jednakże dopiero w ostatnich latach, stał się on przedmiotem licznych badań, dlatego zakres wiedzy o tym nowotworze jest jeszcze mały

Więcej informacji za mieszczamy w broszurze informacyjnej, do pobrania pod linkiemANAPLASTYCZNY CHŁONIAK WIELKOKOMÓRKOWY PIERSI, NOWOTWÓR ZWIĄZANY Z NIEKTÓRYMI IMPLANTAMI PIERSIOWYMI.