Czego mogę się spodziewać po operacji zmniejszenia piersi?
 

Czego mogę się spodziewać po operacji zmniejszenia piersi?

Operacyjna redukcja piersi wykonywana jest w znieczuleniu ogólnych i trwa około 3-4 godziny. Po operacji pacjentka z reguły pozostaje w Klinice przez 1 do 2 dni pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego. Konieczne jest noszenie specjalnego stanika modelującego operowane piersi przez okres minimum 6 tygodni. Finalny kształt piersi uzyskuje się po około 12 tygodniach.

Ból występujący po zabiegu utrzymuje się przez kilka dni podczas których stosować należy zalecone leki przeciwbólowe. Odwiedziny u pacjentki możliwe są po ustaleniu z lekarzem operatorem. Po uruchomieniu przez zespół rehabilitacyjny, zbadaniu oraz wyedukowaniu przez lekarza specjalistę, pacjentka wypisywana jest do domu.