Jakie są metody korekty blizn?
 

Jakie są metody korekty blizn?

Metody korekty wyglądu blizny można podzielić na operacyjne i małoinwazyjne. Leczenie operacyjne obejmuje wycięcie nieestetycznej blizny i jej ponowne zszycie przy zastosowaniu technik chirurgii plastycznej, bądź wykonanie plastyki płatowej, jak np.: Z-plastyka czy W-plastyka. Metody te mają na celu zmianę kształtu i położenia blizny co pozwala na jej ukrycie w naturalnych bruzdach i zmarszczkach skóry. Skutkuje to również obniżeniem napięcia działającego na ranę, usprawniając proces gojenia oraz estetykę nowej blizny.

Metody małoinwazyjne takie jak podanie osocza bogatopłytkowego, a także laseroterapię pełnią rolę pomocniczą w postępowaniu przeciwko bliźnie, poprawiając wygląd skóry w obrębie blizny i jej okolicy. W ostatnich latach duże uznanie w leczeniu szczególnie rozległych i pooparzeniowych blizn uzyskało podawanie komórek macierzystych uzyskanych z przeszczepu tłuszczowego pacjenta. Przeszczep tkankowy uzyskany małoinwazyjną techniką liposukcji VASER lipo® poddany specjalnej obróbce a następnie wprowadzony specjalną kaniulą w bliznę i jej sąsiedztwo prowadzi do znacznej poprawy wyglądu tekstury skóry a także zmiękczeniu jej struktury. Klinika Timeless posiada olbrzymie doświadczenie w tym zakresie z racji udziału w multidyscyplinarnym projekcie badawczym o tej tematyce:„Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbkach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”. Pozwoliło ono na wypracowanie skutecznego algorytmu korekcji blizn łączącego techniki chirurgiczne z przeszczepem komórek macierzystych.