Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
jeśli ma Pani/Pan bliznę w dowolnej powierzchni ciała
lub
jeśli ma Pani/Pan wiotką, cienką skórę na powierzchni dłoni
i jednocześnie:

– jest Pani/Pan w wieku 18 – 75 lat
– blizna lub zmiana skóry dłoni nigdy nie były leczone
– ma Pani/Pan taką ilość tkanki tłuszczowej, która pozwoli
na jej bezpieczne pobranie (co zostanie ocenione przez lekarza na pierwszej wizycie)

to zapraszamy Panią/Pana do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest sprawdzenie, czy zastosowanie autologicznych, czyli własnych komórek macierzystych, pochodzących z tkanki tłuszczowej, może wpłynąć na skuteczność leczenia blizn (np. przykurcze, bolesność, dyskomfort) lub też na poprawę regeneracji skóry na powierzchni dłoni.

Badanie nosi tytuł:
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn i uszkodzenia sprężystego skóry z zastosowaniem autologicznych świeżych i bankowanych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej w ramach projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” i będzie przeprowadzone przez Konsorcjum polskich ośrodków naukowych i innowacyjnych firm, których
liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, zaś Polski Bank Komórek Macierzystych, kliniki Timeless i Melitus wspierają własnymi środkami jego realizację.

W badaniu planowany jest udział 100 pacjentów w dwóch ośrodkach w Polsce:
Timeless Chirurgia Plastyczna – Warszawa, ul. Abrahama 18/322
Melitus – Warszawa, ul. Słowackiego 12

Pacjentom biorącym udział w badaniu oferujemy:
• badania kontrolne z krwi przed włączeniem i w trakcie badania
• opiekę lekarską przez okres 18 miesięcy
• 3 aplikacje co 4 tyg. w okolicę blizny / skóry dłoni metodą mezoterapii (mikronakłuć)
Proces izolacji komórek macierzystych z tłuszczu pobranego z fałdu w okolicy brzucha, ud i/lub bioder będzie przeprowadzany w Laboratorium Badawczym PBKM Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
jednej z najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie.
• laseroterapię blizny / skóry dłoni

Badanie uzyskało aprobatę Komisji Bioetyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Będzie ono przeprowadzane w ramach drugiej edycji finansowanego z funduszy krajowych programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Strategmed”.
Udział w badaniu jest nieodpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kliniką Timeless: tel. 508 713 484

Wrsja numer 3 z dnia 22 lutego 2018 r.

Projekt finansowany ze środków NCBR

          

Sprawdź też: leczenie blizn.