Zabiegi plastyczne u dzieci

Zabiegi plastyczne u dzieci

Korekta opadania powiek

Opadanie powieki to wada wrodzona, która objawia się opadaniem powieki górnej, która częściowo zasłania źrenicę oka, ograniczając pole widzenia. Może występować po jednej stronie lub obustronnie. Leczenie polega najczęściej na skróceniu mięśnia dźwigacza górnej powieki. U dzieci operację tą wykonuje się w krótkim znieczuleniu ogólnym. Cięcie prowadzi się w zmarszczce na powiece, po wygojeniu jest niewidoczne. Zabieg trwa około ½ godziny. Pacjent może tego samego dnia być wypisany do domu.

Drugą metodą leczenia jest podwieszenie powieki na pasku powięzi. Wybieramy ją w przypadku braku jakiegokolwiek ruchu unoszenia powieki. Podczas zabiegu pobieramy pasek powięzi skroniowej (cięcie we włosach), a następnie mocujemy jeden jego koniec do tarczki w powiece, a drugi do mięśnia czołowego, przez małe 2 cięcia schowane w brwiach. Zabieg trwa około 1 godziny. Przed kwalifikacją do leczenia operacyjnego pacjent powinien być zbadany przez okulistę.

 • Korekta opadania powiek
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-2h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Korekta odstających uszu

Wada wrodzona, która polega na odstawaniu małżowiny usznej od czaszki. Przyczyną jest nieprawidłowe uformowanie małżowiny, najczęściej niewykształcona grobelka ucha, rzadziej zbyt duża muszla, lub występują obie te cechy. Operacje najwcześniej przeprowadza się w wieku 6-7 lat, po okresie najintensywniejszego wzrostu małżowiny. U dzieci robimy ją w znieczuleniu ogólnym, a u nastolatków i dorosłych w znieczuleniu miejscowym. Cięcie wykonuje się na tylnej powierzchni małżowiny, tak żeby nie było widoczne. Podczas zabiegu kształtujemy małżowinę, aby wytworzyć grobelkę albo zmniejszamy muszlę. Zabieg trwa od ½ do 1 godziny (jedna lub obie strony). Po operacji konieczne jest noszenie specjalnej opaski przez 4 tygodnie.

 • Korekta odstających uszu
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-2h
 • Rodzaj znieczulenia miejscowe lub ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Korekta ucha zwiniętego

Ucho zwinięte – rzadziej występująca wada wrodzona, polega na zagięciu i opadnięciu górnego bieguna małżowiny usznej. Zasady wykonania zabiegu są podobne jak w przypadku ucha odstającego, ale inaczej modelujemy chrząstkę.

 • Korekta ucha zwiniętego
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-2h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Cryptotia – rekonstrukcja ucha

Cryptotia to wada wrodzona polegająca na tym, że górny biegun małżowiny usznej pogrążony jest pod skórą okolicy skroniowej. Leczenie operacyjne polega na uwolnieniu górnego bieguna i zamknięciu rany przeszczepem skóry.

 • Cryptotia
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Mikrocja – rekonstrukcja ucha

Mikrocja to wada wrodzona polegająca na wytworzeniu szczątkowej małżowiny usznej. Często towarzyszy jej niewykształcenie przewodu słuchowego zewnętrznego i głuchota. Są różne metody wytworzenia małżowiny usznej, ale najlepsze gojenie uzyskujemy po użyciu własnej chrząstki pacjenta. Rekonstrukcję małżowiny wykonuje się dwuetapowo. W trakcie pierwszej operacji pobieramy fragment chrząstki z łuku żebrowego, z niej kształtujemy szkielet małżowiny i wszczepiamy go pod skórę. Operację tą wykonujemy u nastolatków, co jest spowodowane koniecznością pobrania odpowiedniej wielkości fragmentu chrząstki. Zabieg trwa około 4 godziny i jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Drugą operację wykonujemy po około 6 miesiącach i polega ona na „odstawieniu” ucha od czaszki, do którego konieczny jest przeszczep skóry. Można ją wykonać w znieczuleniu ogolnym, albo miejscowym, w zależności od preferencji pacjenta.

 • Mikrocja – etap 1 rekonstrukcja ucha z chrząstki
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 4h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice do następnego dnia
 • Mikrocja – etap 1 odstawienie ucha
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne lub miejscowe
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Korekta ginekomastii

Ginekomastia, czyli powiększenie piersi u chłopców i mężczyzn. Może mieć różne przyczyny, jak zaburzenia hormonalne, czy niektóre leki przyjmowane przewlekle. Dlatego dobrze jest skonsultować się z endokrynologiem przed decyzją o operacji i wykonać badanie ultrasonograficzne piersi.

Statystycznie, najczęściej mamy do czynienia z postacią samoistną, bardzo często spotykaną u chłopców w okresie pokwitania. W zależności od tego czy jest to powiększenie gruczołu, czy przerost tkanki tłuszczowej, możemy wykonać operację usunięcia gruczołu przez małe cięcie na granicy otoczki sutka lub wykonać liposukcję. Czasem łączymy obie metody. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu zalecamy noszenie kamizelki uciskowej przez 4 tygodnie.

 • Korekta ginekomastii
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 2-3h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice do następnego dnia

Usunięcie dodatkowych palców

Palce dodatkowe, to wada wrodzona polegająca na występowaniu dodatkowych palców, w różnym stopniu wykształconych, od wypustki skórnej, do w pełni wykształconego palca. Leczenie polega na usunięciu dodatkowego palca w krótkim znieczuleniu ogólnym.

 • Usunięcie dodatkowych palców
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-2h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Rozdzielenie palcozrostu

Palcozrost jest najczęstsza wada wrodzoną ręki. Polega na połączeniu dwóch lub więcej sąsiadujących palców skórą. Bardzo rzadko zrośnięte palce mogą mieć wspólne kości. Leczenie operacyjne przeprowadza się w drugim roku życia, po rozdzieleniu palców zamknięcie rany najczęściej wymaga użycia przeszczepu skóry. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym, trwa około 1 godziny.

 • Rozdzielenie palcozrostu
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-2h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu

Korekta zdwojenia palca

Zdwojenie palca – wada wrodzona polegająca na występowaniu palca o podwójnej szerokości, może być zakończony dwoma paznokciami. Leczenie polega na usunięciu nadmiaru niepotrzebnych tkanek i ukształtowaniu prawidłowego palca. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym i trwa od ½ do 1 godziny. Przed zabiegiem należy wykonać zdjęcie rentgenowskie ręki.

 • Korekta zdwojenia palca
 • Orientacyjny czas trwania zabiegu 1-2h
 • Rodzaj znieczulenia ogólne
 • Pobyt w klinice bez pobytu
 • Ten rodzaj zabiegów w Timeless Chirurgia Plastyczna wykonuje: