Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo
 

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznie, opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości, w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię.

W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie ektopowo wszczepione w ciele pacjenta, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.

Projekt finansowany ze środków NCBR