metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo
Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej
Timeless Chirurgia Plastyczna