Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn
 

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia blizn i uszkodzenia sprężystego skóry z zastosowaniem autologicznych świeżych i bankowanych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej w ramach projektu „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”
i będzie przeprowadzone przez Konsorcjum polskich ośrodków naukowych i innowacyjnych firm, których liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, zaś Polski Bank Komórek Macierzystych, Timeless Chirurgia Plastyczna i Melitus wspierają własnymi środkami jego realizację.

Projekt finansowany ze środków NCBR

Więcej informacji można uzyskać klikając w link stroniy projektu.