Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych  testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek
 

Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych  testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek

Głównym celem projektu jest postęp w stosowaniu komórek macierzystych izolowanych z tłuszczu (ADSC) w medycynie regeneracyjnej. Projekt będzie realizowany dwutorowo. W ścieżce „z laboratorium do kliniki” wykorzystamy posiadane umiejętności do przygotowania ADSC do zaplanowanych w projekcie prób klinicznych: w leczeniu stopy cukrzycowej i w medycynie estetycznej (pacjenci z bliznami i objawami starzenia się skóry). W ścieżce „z laboratorium do usługi bankowania i innowacji w przygotowaniu komórek do aplikacji” planujemy przygotowanie do wdrożenia usługi bankowania ADSC obejmującej indywidualną charakterystykę potencjału różnicowania każdej zdeponowanej populacji komórek.

Poszukamy korelacji między różnicowaniem ADSC w hodowli a wynikami analizy transkryptomicznej i epigenetycznej komórek wyjściowych – jako szybkiej metody oceny potencjału różnicowania deponowanych komórek. Podejmiemy badania nad nowymi metodami przygotowania ADSC do aplikacji stosując metody: hodowli mieszanych komórek o różnych fenotypach wyprowadzonych z jednej populacji, łączenia z biomateriałami jako nośnikami komórek oraz metody „macromolecular crowding”. Zbadamy immunogenny charakter ludzkich ADSC dla przyszłych zastosowań w GvHD i w aplikacjach allogenicznych. Know-how generowane przez dwa podmioty akademickie będzie podlegało walidacji i przygotowaniu do wdrożenia przez czterech partnerów przemysłowych.

Projekt finansowany ze środków NCBR